Logistiker och transportledare

Logistiker och transportledare

Yrkeshögskolan

Gillar du att styra upp och planera?

Som logistiker och transportledare leder du och skapar hållbara flöden för varor och transporter som är effektiva, ekonomiska och miljövänliga. Man kan arbeta både lokalt, regionalt och internationellt. Många företag söker just denna kompetens och du har stor chans att få jobb.

 • Fler än 9 av 10 får jobb!
 • Bra sätt att komma vidare i karriären efter jobb på lager.
 • Kontakt med arbetsgivare och bransch direkt under utbildningen.

Utbildningen varvar teori och praktik med lärarledda genomgångar, föreläsningar och projektarbeten. Ungefär 1/3 av utbildningen är företagsförlagd (lärande i arbete, LIA), vilket redan under utbildningen ger goda kontakter med framtida arbetsgivare.

Många får anställning redan under utbildningen.

Utbildningen är CSN-berättigad och framtagen i samarbete med företag i branschen.

Utbildningsort: Eskilstuna

Logistikledare, transportledare, transportplanerare, logistiker, produktförsörjning, speditör, transportsamordnare.

Särskilda förkunskaper

Utbildningen kräver utöver grundläggande behörighet minst betyget E (godkänt) eller motsvarande kunskaper i gymnasiekursen lageradministration och terminallogistik 200 p. Denna kunskaps kan också valideras om yrkeserfarenhet finnes.

Preparandutbildning

Vi kan göra en anpassad preparandutbildning för att du ska nå upp till behörighetskraven. Preparandutbildningen kan ske dels på vår skola, dels på distans via vår lärportal. Vi anpassar efter behoven. Det är skolan som avgör om du har möjlighet att tillgodogöra dig utbildningen och därmed är behörig.

Yrkeserfarenhet

Du kan vara behörig genom att tidigare ha jobbat i branschen och med de arbetsuppgifter som motsvarar förkunskapskraven. Detta kallas reell kompetens. Även i detta fall, om yrkeserfarenheten inte riktigt når upp till behörighetskraven, finns eventuellt möjligheten att läsa en kompletterande preparandutbildning.

Tidigare utbildning

Har du tidigare studerat på gymnasiet eller på Komvux behöver du ha de kurser som anges i behörighetskraven för varje utbildning. Du kan även ha en utländsk utbildning som motsvarar kraven.
Bor du i ett annat nordiskt land och är behörig till motsvarande utbildning i det landet är du även behörig
till utbildningen i Sverige.

Obligatoriska kurser

 • Engelskt yrkesspråk, 15 yhp
 • Examensarbete, 20 yhp
 • Flödesoptimering, 30 yhp
 • LIA 1. Tillämpad distribution, 50 yhp
 • LIA 2. Distribution och ledarskap, 50 yhp
 • Miljö- och kvalitetssystem, 15 yhp
 • Presentation och affärskommunikation, 15 yhp
 • Transport- och logistikekonomi inkl. kalkylering, 35 yhp
 • Transport- och logistikledning, 35 yhp
 • Transportregler och godshantering, 30 yhp
 • Transportsystem utifrån miljöhänsyn, 25 yhp

Summa: 320 yhp

Valbara kurser

 • Internationell logistik -inriktning logistikledare, 20 yhp
 • Material- och produktionsstyrning -inriktning logistikledare, 20 yhp
 • Transportledning -inriktning transportledare, 20 yhp
 • Transportplanering -inriktning transportledare, 30 yhp
 • Transporträtt -inriktning transportledare, 20 yhp
 • Warehouse management -inriktning logistikledare, 30 yhp

Summa: 140 yhp

Du ansöker direkt till Kunskapscompaniet via den orange länken ovan. Kunskapscompaniet bedömer om du är behörig. Har du frågor om ansökan är du varmt välkommen att höra av dig.

Har du frågor om utbildningen är du välkommen att kontakta mig!

Lars Ollson, 070-104 20 71
[email protected]

Dela den här sidan: