Lagerutbildning

Lagerutbildning

Efterfrågan på lagerarbetare är stor och genom vårt nära samarbete med branschen får du en utbildning med stora möjligheter till jobb.

Utbildningen är anpassad till branschens kompetensbehov och genomförs i samverkan med
ett flertal större lager- och logistikföretag.

  • Utbildning i samarbete med flera större lager- och logistikföretag.
  • Behörighet att köra låglyftare, ledstaplare och motviktstruck ingår.
  • Företagsförlagd del som ger dig kontakter med framtida arbetsgivare.

Efter utbildningen har du kunskaper och färdigheter inom lager och godshantering. Du kan söka arbete på lager och godsterminaler. Du har redan under utbildningen kommit i kontakt med flera stora arbetsgivare.

Teori och praktik varvas under utbildningen, som ger dig både grundläggande yrkeskunskap och ökad arbetslivserfarenhet. Den arbetsplatsförlagda delen ger dig möjlighet att utveckla och fördjupa dina kunskaper på en arbetsplats, under en handledares ledning.

I utbildningen ingår bland annat godsmottagning och avsändning, godshantering och truckkörning, grunderna inom transportbokning och transporträtt, enklare lagerstyrning, inventering och produktionsplanering.

Truckkort ingår med behörigheterna A2, A4 och B1. Det innebär att du blir behörig att köra låglyftare, ledstaplare och motviktstruck.

Utbildningen är anpassad till branschens kompetensbehov och genomförs i samverkan med ett flertal större lager- och logistikföretag.

Utbildningstiden är individuell men har en rikttid på 26 veckor.

Godkänt betyg i grundläggande svenska/svenska som andraspråk.

Utbildningen kräver också att du har ett engagemang, motivation och kan ta eget ansvar.

Bor du i någon annan kommun kan du hör av dig till vuxenutbildningen i din kommun och fråga dem om du kan få ta del av våra utbildningar.

Sörmland

Eskilstuna: Komvux 016-710 10 30Ansök här.
Strängnäs: Komvux Lärcentrum, 0152-295 24Ansök här.
Katrineholm: Viadidakt, 0150-48 80 90Ansöhär. 
Nyköping: Campus Nyköping, 0155-24 87 85Ansök här.
Flen: Vuxenutbildningen, 0157-43 09 12.
Oxelösund: Komvux, 0155-38 670Ansök här

Västmanland

Västerås: VuxenUtbildningsCentrum, 021-39 17 45. Ansök här
Kungsör: Kunskapsporten , 0227-60 04 39 Ansök här
Arboga: Komvux , Högskolecentrum, 0589-874 79 Ansök här
Fagersta: Vuxenutbildningen i NVU, 0223- 291 64 Ansök här

Har du frågor om utbildningen är du välkommen att kontakta mig!

Peter Nilsson, 076-724 20 16
peter.nilsson@kunskapscompaniet.se

Praktisk information

Kunskapscompaniet bedriver yrkesutbildningar med målet att du som elev ska kunna gå ut i jobb direkt efter avslutad utbildning. Verksamheten bedrivs i nära samarbete företag i Mälardalen och anpassas efter deras behov. Efter mer än 25 år som utbildningsföretag är det fortfarande vårt framgångskoncept.

Dela den här sidan: