Industriell mätteknik

Industriell mätteknik

Just nu har vi inga nya starter på denna utbildning.

Yrkeshögskolan

Är du noggrann och gillar att hålla koll på detaljer?

Som specialist inom mätteknik har du en nyckelroll inom kvalitetssäkring av industriellt tillverkade produkter. Arbetet är varierande och ofta i projektform. Mätteknikern ser till att det som tillverkas bli rätt och är med i både prototypframtagning och produktutveckling samt under löpande produktion.

Behovet av kvalificerad personal inom industriell mätteknik är stort och ökande. När utbildningen är klar står företagen på rad – du kan välja och vraka.

 • Fler än 9 av 10 får jobb!
 • Snabb utbildning till ett högteknologiskt arbete.
 • Utvecklande och snabbt föränderlig yrkesroll

Utbildningen varvar teori och praktik med lärarledda genomgångar, föreläsningar och projektarbeten. Ungefär 1/3 av utbildningen är företagsförlagd (lärande i arbete, LIA), vilket redan under utbildningen ger goda kontakter med framtida arbetsgivare.

Utbildningen är CSN-berättigad och framtagen i samarbete med företag i branschen.

Efter examen kan du bland annat jobba som industriell mättekniker, industriell mät- och kvalitetstekniker, produktionstekniker med avancerad mätteknik eller kvalitetstekniker.

Preparandutbildning

Vi kan göra en anpassad preparandutbildning för att du ska nå upp till behörighetskraven. Preparandutbildningen kan ske dels på vår skola, dels på distans via vår lärportal. Vi anpassar efter behoven. Det är skolan som avgör om du har möjlighet att tillgodogöra dig utbildningen och därmed är behörig.

Yrkeserfarenhet

Du kan vara behörig genom att tidigare ha jobbat i branschen och med de arbetsuppgifter som motsvarar förkunskapskraven. Detta kallas reell kompetens. Även i detta fall, om yrkeserfarenheten inte riktigt når upp till behörighetskraven, finns eventuellt möjligheten att läsa en kompletterande preparandutbildning.

Tidigare utbildning

Har du tidigare studerat på gymnasiet eller på Komvux behöver du ha de kurser som anges i behörighetskraven för varje utbildning. Du kan även ha en utländsk utbildning som motsvarar kraven.
Bor du i ett annat nordiskt land och är behörig till motsvarande utbildning i det landet är du även behörig
till utbildningen i Sverige.

Särskilda förkunskaper

Utbildningen kräver utöver grundläggande behörighet minst betyget E (godkänt) eller motsvarande kunskaper i: Matematik B eller Ma2b/2c, Svenska B/Svenska 2/ Svenska som andraspråk 2, Människan i industrin 1, Produktionskunskap 1.

 • Examensarbete. Mätteknisk problemlösning, 20 yhp
 • LIA 1 Handmätdon, 20 yhp
 • LIA 2 Mätrumsarbete –uppmätning, 20 yhp
 • LIA 3 Mätrumsarbete –beredning och redovisning, 20 yhp
 • Kommunikation, 15 yhp
 • Koordinatmätteknik, 35 yhp
 • Kunskapsanalys och redovisning, 10 yhp
 • Styrplan, mätberedning och kvalitet, 20 yhp
 • Underlag och produktkrav. Geometriska toleranser, 25 yhp
 • Underlag och produktkrav. Ritningsläsning, verkstadsmätteknik, 10 yhp
 • Underlag och produktkrav. Ytstruktur, kugg, gängor och splines, 10 yhp
 • Verkstadsmätteknik 2, 25 yhp

Summa 230 yhp

Har du frågor om utbildningen är du välkommen att kontakta vår utbildningsledare
Mariana Hjelting
016-147470, 070-7461061
Dela den här sidan: