Industriell mätteknik

Industriell mätteknik

Yrkeshögskolan

Är du noggrann och gillar att hålla koll på detaljer?

Som specialist inom mätteknik har du en nyckelroll inom kvalitetssäkring av industriellt tillverkade produkter. Arbetet är varierande och ofta i projektform. Mätteknikern ser till att det som tillverkas bli rätt och är med i både prototypframtagning och produktutveckling samt under löpande produktion.

Behovet av kvalificerad personal inom industriell mätteknik är stort och ökande. När utbildningen är klar står företagen på rad – du kan välja och vraka.

Ansökan är stängd. Nästa utbildningsstart augusti 2021.

Utbildningen kommer att genomföras i Eskilstuna och Göteborg som satellitort.
Utbildningen i Göteborg startar under förutsättning att vi får in tillräckligt många behöriga sökande.

 • Fler än 9 av 10 får jobb!
 • Snabb utbildning till ett högteknologiskt arbete.
 • Utvecklande och snabbt föränderlig yrkesroll

Utbildningen varvar teori och praktik med lärarledda genomgångar, föreläsningar och projektarbeten. Ungefär 1/3 av utbildningen är företagsförlagd (lärande i arbete, LIA), vilket redan under utbildningen ger goda kontakter med framtida arbetsgivare.

Utbildningen är CSN-berättigad och framtagen i samarbete med företag i branschen.

Behovet av kvalificerad personal inom industriell mätteknik är stort och ökande. Efter examen kan du bland annat jobba som industriell mättekniker, produktionstekniker eller kvalitetstekniker.

Preparandutbildning

Vi kan göra en anpassad preparandutbildning för att du ska nå upp till behörighetskraven. Preparandutbildningen kan ske dels på vår skola, dels på distans via vår lärportal. Vi anpassar efter behoven. Det är skolan som avgör om du har möjlighet att tillgodogöra dig utbildningen och därmed är behörig.

Yrkeserfarenhet

Du kan vara behörig genom att tidigare ha jobbat i branschen och med de arbetsuppgifter som motsvarar förkunskapskraven. Detta kallas reell kompetens. Även i detta fall, om yrkeserfarenheten inte riktigt når upp till behörighetskraven, finns eventuellt möjligheten att läsa en kompletterande preparandutbildning.

Tidigare utbildning

Har du tidigare studerat på gymnasiet eller på Komvux behöver du ha de kurser som anges i behörighetskraven för varje utbildning. Du kan även ha en utländsk utbildning som motsvarar kraven.
Bor du i ett annat nordiskt land och är behörig till motsvarande utbildning i det landet är du även behörig
till utbildningen i Sverige.

Särskilda förkunskaper

Denna utbildning kräver avslutat gymnasium med betygskrav på matematik och svenska samt kursen produktionsutrustning 100p. Denna kunskap kan också valideras om yrkeserfarenhet finns.

 • Examensarbete. Mätteknisk problemlösning, 20 yhp
 • LIA 1 Handmätdon, 20 yhp
 • LIA 2 Mätrumsarbete –uppmätning, 20 yhp
 • LIA 3 Mätrumsarbete –beredning och redovisning, 20 yhp
 • Kommunikation, 15 yhp
 • Koordinatmätteknik, 35 yhp
 • Kunskapsanalys och redovisning, 10 yhp
 • Styrplan, mätberedning och kvalitet, 20 yhp
 • Underlag och produktkrav. Geometriska toleranser, 25 yhp
 • Underlag och produktkrav. Ritningsläsning, verkstadsmätteknik, 10 yhp
 • Underlag och produktkrav. Ytstruktur, kugg, gängor och splines, 10 yhp
 • Verkstadsmätteknik 2, 25 yhp

Summa 230 yhp

Vill du komma i kontakt med oss?

Under semesterperioden är kontaktmöjligheterna något begränsade. Mer information om hur du kommer i kontakt med oss hittar du här.

Har du frågor om utbildningen är du välkommen att kontakta vår utbildningsledare
Pernilla Jacobsson
076-724 97 94
pernilla.jacobsson@kunskapscompaniet.se

Dela den här sidan: