CNC-utbildning i KAK

CNC-utbildning i KAK

CNC-utbildningen är framtagen i samarbete mellan Kunskapscompaniet och kommunerna Köping, Arboga och Kungsör.

På CNC-utbildningen får du lära dig manuella och CNC-styrda maskiner, CAD/CAM-teknik, mätning med olika mätdon, ritningsläsning m.m. Vi använder modern utrustning på Vasagymnasiet i Arboga och de olika styrsystem vi går igenom är Fanuc, Siemens och Heidenhain.

Industrin skriker efter kompetent arbetskraft, du som väljer att utbilda dig inom detta område kommer att vara efterfrågad på arbetsmarknaden.

  • Moderna maskiner.
  • Praktisk och teoretisk utbildning.
  • Industrin skriker efter kompetent arbetskraft!

Efter avslutad utbildning har du stora möjligheter att jobba inom industrin. Tack vare att vi samarbetar med företag under utbildningen får du direkt kontakt med arbetsgivare med rekryteringsbehov.

Utbildningen genomförs praktiskt och teoretiskt i modern utrustning på Vasagymnasiet i Arboga.

Utbildningstiden är individuell, du inleder med 4 veckor orientering innan du startar själva yrkesutbildningen, som har en rikttid på 60 veckor. Om du har tidigare kunskaper inom yrkesområdet kan vi genom validering korta ner utbildningstiden.

Utbildningen genomförs i första hand som individuell undervisning med även som klassundervisning, självstudier, grupparbeten och projektarbeten. Utbildningens innehåll bygger på skolverkets nationella gymnasieprogram.

Yrkespraktik ingår med 4-6 veckor, företrädesvis på företag med rekryteringsbehov.

Svenska/svenska som andraspråk på grundläggande nivå.

Ansökan görs via webben på www.koping.se/kompetenscenter.
Ta kontakt med vuxenutbildningen i din hemkommun för mer information.

Köping

Annelie Javeblad
0221-254 88
studievagledarna.kkc@koping.se

Arboga

Sara Andersson
073-765 74 79
sara.andersson@arboga.se

Kungsör

Ulrika Lindgren
0227-600 439
ulrika.lindgren@kungsor.se

Har du frågor om utbildningen är du välkommen att kontakta vår utbildningsledare

Mariana Hjelting

Praktisk information

Kunskapscompaniet bedriver yrkesutbildningar med målet att du som elev ska kunna gå ut i jobb direkt efter avslutad utbildning. Verksamheten bedrivs i nära samarbete företag i Mälardalen och anpassas efter deras behov. Efter mer än 25 år som utbildningsföretag är det fortfarande vårt framgångskoncept.

Dela den här sidan: