Verktygstekniker med blått certifikat 300 YH-poäng

 

 

Det finns några platser kvar. Vi tar emot sena ansökningar.

 


 

Gillar du ny teknik och att hänga med i utvecklingen?

Verktygstekniker är en central och kvalificerad uppgift i all industriell produktion.

Då efterfrågan är stor kommer du att ha många arbetsgivare att välja mellan.

 

En verktygstekniker arbetar med kvalificerade moment
inom verktygsteknik som att tillverka och montera detaljer 
till olika typer av verktyg. Det är en uppgift som kräver högt kvalitetstänk, tålamod, kunskap och intresse för teknik. Samtidigt är det omväxlande och spännande
arbete med många olika uppgifter.

I rollen ingår att utforma kravspecifikationer, att ta fram konstruktion och programmering i CAD/CAM, utföra bågsvetsarbeten med hjälp av svetsmetoderna MIG/MAG 
och TIG samt programmera, ställa in och köra CNC-maskiner.

 
I många arbeten ingår även att ta fram budget samt efterkalkyler och uppföljningar av olika projekt. 

 

Exempel på yrken efter examen

Efter utbildningen kan du bland annat jobba som verktygstekniker, verktygsmakare, CNC-operatör med avancerade uppgifter, produktutvecklare eller prototyptillverkare.. 

 

 

FLERA SÄTT ATT BLI BEHÖRIG

Det finns många sätt att komma in på våra YH-utbildningar – är du intresserad uppmanar 
vi dig att söka!


Om du är osäker på din behörighet kontakta oss gärna så kan vi tillsammans gå igenom 
hur du på bästa sätt söker och blir behörig.


Vi kan bedöma dig som behörig även om du inte uppfyller de formella behörighetskraven 
genom att bedöma din reella kompetens
.

Det finns sätt att tillgodogöra sig förkunskapskraven och vara behörig till en YH-utbildning, 
t.ex. genom tidigare arbete, studier eller en preparandutbildning.

 

 

Preparandutbildning

Om behovet finns gör vi en anpassad preparandutbildning för att sökande ska nå upp till behörighetskraven. Preparandutbildningen kan ske dels på vår skola, dels på distans via vår lärportal.

 

Om du saknar utbildning eller yrkeserfarenhet finns eventuellt möjlighet att gå en förberedande utbildning, så kallad preparandutbildning. Beroende på vad du behöver tillgodogöra dig för kunskaper kan preparand- utbildningen ske på nätet eller på skolan. Preparandutbildningen anpassar vi efter behoven. Det är skolan som avgör om du har möjlighet att tillgodogöra dig utbildningen och därmed är behörig.

 

Yrkeserfarenhet

Du kan vara behörig genom att tidigare ha jobbat i branschen och med de arbetsuppgifter som motsvarar förkunskapskraven. Då behöver du inte ha den utbildning som anges i förkunskapskraven, detta kallas reell kompetens. 


Även i detta fall, om yrkeserfarenheten inte riktigt når upp till behörighetskraven, finns eventuellt möjligheten att läsa en kompletterande preparandutbildning.

 

Tidigare utbildning

Har du tidigare studerat på gymnasiet eller på Komvux behöver du ha de kurser som anges i behörighetskraven för varje utbildning. Du kan även ha en utländsk utbildning som motsvarar kraven. Bor du i ett annat nordiskt land och är behörig till motsvarande utbildning i det landet är du även behörig till utbildningen i Sverige.


Särskilda förkunskaper

Det finns många sätt att tillgodogöra sig förkunskapskraven och vara behörig till en YH-utbildning, t.ex. genom tidigare arbete, studier eller en preparandutbildning. Läs mer på sidan 6.

 

Denna utbildning kräver utöver grundläggande behörighet minst betyget E (godkänt) eller motsvarande kunskaper i: Industritekniska processer 1, 

Produktionskunskap 1, Produktionsutrustning 1, 

Materialkunskap 1 eller kompetens motsvarande CNC teknik på grön nivå. 

 

 

UTBILDNINGEN

I utbildningen varvas teori och praktik genom lärarledda genomgångar, föreläsningar och projektarbeten. Ungefär 1/3 av utbildningen är företagsförlagd (lärande i arbete, LIA), 
vilket redan under utbildningen ger goda kontakter med framtida arbetsgivare.
 

 

Utbildningen är CSN-berättigad och framtagen i samarbete med företag i branschen.

 

 

Kurser och yrkeshögskolepoäng

Bågsvetsning 10 yhp

Examensarbete 20 yhp

Kvalitet/LEAN 10 yhp

LIA 1 30 yhp

LIA 2 30 yhp

Maskinkunskap 100 yhp

Produktionsteknik/Produktionsekonomi 10 yhp

Teknisk engelska 15 yhp

Teknologi 25 yhp

Verktygstillverkning 50 yhp

Summa: 300 yhp

 


Ladda gärna ner vårt faktablad

 

Kontakt

Har du frågor om utbildningen är du välkommen att kontakta vår utbildningsledare Mariana Hjelting via telefon 016-14 74 70, 070-746 10 61 eller  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .