Verktygstekniker med blått certifikat 300 YH-poäng

 

Om du har yrkeserfarenhet från teknisk verksamhet inom till exempel skärande bearbetning; CNC-styrda maskiner eller verkstadstekniskt arbete kan du söka till vår utbildning för att bli verktygstekniker med blått certifikat.

Under utbildningens gång varvas teori med LIA-praktik (Lärande i Arbete) och ungefär 1/3 av utbildningen är företagsförlagd. Utbildningen är studiemedelsberättigad och är framtagen i samarbete med företag inom verktygstillverkning i Mälardalen. Efter utbildningen har du kvalificerade kunskaper som verktygstekniker med blått certifikat.

Utbildningen är på 300 YH-poäng, vilket motsvarar 60 veckor och genomförs i våra lokaler på Köpmangatan 1 i Eskilstuna. Företagsförlagda delar i utbildningen genomförs på företag inom branschen.


Kurser och yrkeshögskolepoäng

Bågsvetsning 10 yhp

Examensarbete 20 yhp

Kvalitet/LEAN 10 yhp

LIA1 30 yhp

LIA2 30 yhp

Maskinkunskap 100 yhp

Produktionsteknik/Produktionsekonomi 10 yhp

Teknisk engelska 15 yhp

Teknologi 25 yhp

Verktygstillverkning 50 yhp

 

Vad blir jag?

Efter utbildningen kan du bland annat jobba som verktygstekniker, verktygsmakare, CNC-operatör, produktutvecklare eller prototyptillverkare.

Du får bland annat kunskap om industrins behov av verktyg, kan utforma underlag, ritningar och CNC-program för verktyg utifrån kravspecifikation. Du kan tillverka och montera detaljer till klipp, press och formverktyg, jiggar och fixturer, samt skärande verktyg. Du lär dig att programmera, ställa och köra CNC-maskiner, programmering av CAD/CAM, utför bågsvetsarbeten med hjälp av svetsmetoderna MIG/MAG och MMA, löser problem med uppspänningar, samt att välja verktyg och skärdata i produktionen.


Antagningskriterier och behörighet

Behörig att antas till utbildningen är den som fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng eller motsvarande inom gymnasial vuxenutbildning. Behörigheten kan också bestå av att man genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig yrkeshögskoleutbildning.


Särskilda förkunskaper

Lägst betyget E (Godkänt) eller motsvarande kunskaper i kurserna: 

Industritekniska processer 1
Produktionskunskap 1
Produktionsutrustning 1
Materialkunskap 1 eller kompetens motsvarande CNC teknik, Grön nivå.


Mer info

Ladda gärna ner vårt faktablad (pdf)>>

 

Studiemedel

Utbildningen är upplagd på följande perioder. Du anger nedanstående perioder på ansökningsblanketten till Centrala Studiemedelsnämnden, CSN, om du skall ansöka om studiemedel.


Kontakt

Om du har frågor om utbildningen är du välkommen att kontakta vår utbildningsledare Mariana Hjelting via telefon 016-14 74 70, 070-746 10 61 eller This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.