Tågteknik 300 YH-poäng

 

 

Ansökningstiden har gått ut.

 


 

 

Är du den som brukar fixa tekniken?

 

 

Är du nyfiken på framtidens transporter? Är du högteknologiskt intresserad? Tågteknik är en framtidsbransch som utvecklas och kräver multikunniga personer som dessutom vill ta en arbetsledande roll.

Du kommer ha flera arbetsgivare att välja mellan efter avslutad utbildning.

 

Tågtekniker är ett yrke med både stark praktisk och
teoretisk inriktning. Yrket kräver goda kunskaper om
bland annat el, elektronik, mekanik, automation samt datoriserade kommunikations- och övervakningssystem samtidigt som det kräver ett praktiskt handlag. I yrket
kan det också ingå att planera och arbetsleda underhåll.

 

I både Europa och Norden planeras och byggs nya typer
av spårbunden trafik så som avancerade höghastighets-
tåg. Den stora utbyggnaden kräver fler personer med tåg-
teknisk kompetens. Utbildningen ger dig ett brett tekniskt kunnande som även kan passa liknande branscher så som arbete med andra elfordon.

 

Utbildningen har internationellt anpassade kurser vilket
gör att du kan arbeta både i Sverige och utomlands.

 

Exempel på yrken efter examen

Efter examen kan du bland annat jobba som tågtekniker
och systemtekniker för spårbundna fordon.

 

 

 

FLERA SÄTT ATT BLI BEHÖRIG

Det finns många sätt att komma in på våra YH-utbildningar – är du intresserad uppmanar
vi dig att söka!


Om du är osäker på din behörighet kontakta oss gärna så kan vi tillsammans gå igenom
hur du på bästa sätt söker och blir behörig.


Vi kan bedöma dig som behörig även om du inte uppfyller de formella behörighetskraven
genom att bedöma din reella kompetens
.

Det finns sätt att tillgodogöra sig förkunskapskraven och vara behörig till en YH-utbildning,
t.ex. genom tidigare arbete, studier eller en preparandutbildning.

 

 

Preparandutbildning

Om behovet finns gör vi en anpassad preparandutbildning för att sökande ska nå upp till behörighetskraven. Preparandutbildningen kan ske dels på vår skola, dels på distans via vår lärportal.

 

Om du saknar utbildning eller yrkeserfarenhet finns eventuellt möjlighet att gå en förberedande utbildning, så kallad preparandutbildning. Beroende på vad du behöver tillgodogöra dig för kunskaper kan preparandutbildningen ske på nätet eller på skolan. Preparandutbildningen anpassar vi efter behoven. Det är skolan som avgör om du har möjlighet att tillgodogöra dig utbildningen och därmed är behörig.

 

Yrkeserfarenhet

Du kan vara behörig genom att tidigare ha jobbat i branschen och med de arbetsuppgifter som motsvarar förkunskapskraven. Då behöver du inte ha den utbildning som anges i förkunskapskraven, detta kallas reell kompetens.


Även i detta fall, om yrkeserfarenheten inte riktigt når upp till behörighetskraven, finns eventuellt möjligheten att läsa en kompletterande preparandutbildning.

 

Tidigare utbildning

Har du tidigare studerat på gymnasiet eller på Komvux behöver du ha de kurser som anges i behörighetskraven för varje utbildning. Du kan även ha en utländsk utbildning som motsvarar kraven. Bor du i ett annat nordiskt land och är behörig till motsvarande utbildning i det landet är du även behörig till utbildningen i Sverige.


Särskilda förkunskaper

Denna utbildning kräver utöver grundläggande behörighet minst betyget E (godkänt) eller motsvarande kunskaper i: Matematik 2a, Svenska 2/Svenska som andraspråk 2, Engelska 6. 

Dessutom behöver du från Tågteknikutbildningen: Spårbundna fordon – introduktion och Underhåll – driftsäkerhet; eller från El- och energiprogrammet: Elinstallationer, Ellära 2, Underhåll – driftsäkerhet.

För att vara behörig måste du även genomgått en godkänd hälsoundersökning, enligt krav från Järnvägsinspektionen.

 

 

 

UTBILDNINGEN

I utbildningen varvas teori och praktik genom lärarledda genomgångar, föreläsningar och projektarbeten. Ungefär 1/3 av utbildningen är företagsförlagd (lärande i arbete, LIA),
vilket redan under utbildningen ger goda kontakter med framtida arbetsgivare.

 

Utbildningen är CSN-berättigad och framtagen i samarbete med företag i branschen.

 

 

Obligatoriska kurser

Datarelaterade fordonssystem 15 yhp

El och elektromekaniska fordonssystem 30 yhp

El och elektronik. Spårbundna fordon 20 yhp

Elektriska system 30 yhp

Examensarbete Tågtekniskt projekt 20 yhp

Fordonsintroduktion 30 yhp

LIA 1 Verksamhet och arbetsmiljö 20 yhp

LIA 2 Tågteknik och kvalitet 80 yhp

Mätteknik 15 yhp

Säkerhet och signalteknik 15 yhp

Teknisk engelska 5 yhp

Underhållsteknik 20 yhp

Summa: 300 yhp

 


Ladda gärna ner vårt faktablad

 

Kontakt

Har du frågor om utbildningen är du välkommen att kontakta vår utbildningsledare Peder Hellberg 

via telefon 070-100 96 94 eller via e-post This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.