Logistik- och transportledare 390 YH-poäng

 

 

Har du glömt att söka? Det finns några få platser kvar!


 

Start 17 september. 

 


 

 

Är du den som gillar att styra upp och planera? 

Som logistik- och transportledare får du leda och skapa hållbara flöden för varor och transporter. Arbetets fokus är både lokalt, regionalt och internationellt.

Många företag söker denna kompetens och du har stor chans att få jobb.

 

Logistikledarens och transportledarens arbetsuppgifter är att skapa flöden för varor och transporter som är effektiva, ekonomiska och miljövänliga. Utbildningen ger de prakti-
ska och teoretiska kunskaperna som behövs i arbetsledande position som logistik- och transportledare. Du har efter utbildningen stora möjligheter att själv välja inriktning inom branschen.

 

Många lokala och nationella företag är engagerade i utbildningen eftersom deras rekryteringsbehov växer. Arlanda/Roserberg,Västerås, Hallsberg/Örebro, Eskilstuna, Nykvarn och Stockholm är exempel på orter i närområdet med stor efterfrågan. 

 

Exempel på yrken efter examen

Efter utbildningen kan du jobba bland annat som: logistikledare, transportledare, transportplanerare, logistiker, produktförsörjning, speditör, transportsamordnare. 

 

 

 

FLERA SÄTT ATT BLI BEHÖRIG

Det finns många sätt att komma in på våra YH-utbildningar - är du intresserad uppmanar 
vi dig att söka!


Om du är osäker på din behörighet kontakta oss gärna så kan vi tillsammans gå igenom 
hur du på bästa sätt söker och blir behörig.


Vi kan bedöma dig som behörig även om du inte uppfyller de formella behörighetskraven 
genom att bedöma din reella kompetens
.

Det finns sätt att tillgodogöra sig förkunskapskraven och vara behörig till en YH-utbildning, 
t.ex. genom tidigare arbete, studier eller en preparandutbildning.

 

 

Preparandutbildning

Om behovet finns gör vi en anpassad preparandutbildning för att sökande ska nå upp till behörighetskraven. Preparandutbildningen kan ske dels på vår skola, dels på distans via vår lärportal.

 

Om du saknar utbildning eller yrkeserfarenhet finns eventuellt möjlighet att gå en förberedande utbildning, så kallad preparandutbildning. Beroende på vad du behöver tillgodogöra dig för kunskaper kan preparandutbildningen ske på nätet eller på skolan. Preparandutbildningen anpassar vi efter behoven.
Det är skolan som avgör om du har möjlighet att tillgodogöra dig utbildningen och därmed är behörig.

 

Yrkeserfarenhet

Du kan vara behörig genom att tidigare ha jobbat i branschen och med de arbetsuppgifter som motsvarar förkunskapskraven. Då behöver du inte ha den utbildning som anges i förkunskapskraven, detta kallas reell kompetens. 


Även i detta fall, om yrkeserfarenheten inte riktigt når upp till behörighetskraven, finns eventuellt möjligheten att läsa en kompletterande preparandutbildning.

 

Tidigare utbildning

Har du tidigare studerat på gymnasiet eller på Komvux behöver du ha de kurser som anges i behörighetskraven för varje utbildning. Du kan även ha en utländsk utbildning som motsvarar kraven.
Bor du i ett annat nordiskt land och är behörig till motsvarande utbildning i det landet är du även behörig
till utbildningen i Sverige.


Särskilda förkunskaper

Denna utbildning kräver utöver grundläggande behörighet minst betyget E (godkänt) eller motsvarande kunskaper i: Logistik 1, Logistik 2, Transport och spedition.

 

 

UTBILDNINGEN

I utbildningen varvas teori och praktik genom lärarledda genomgångar, föreläsningar och projektarbeten. Ungefär 1/3 av utbildningen är företagsförlagd (lärande i arbete, LIA), 
vilket redan under utbildningen ger goda kontakter med framtida arbetsgivare.
 

 

Utbildningen är CSN-berättigad och framtagen i samarbete med företag i branschen.

 

 

Kurser och yrkeshögskolepoäng


OBLIGATORISKA KURSER

Engelskt yrkesspråk 15 yhp

Examensarbete 20 yhp

Flödespotimering 30 yhp

LIA 1. Tillämpad distribution 50 yhp

LIA 2. Distribution och ledarskap 50 yhp

Miljö- och kvalitetssystem 15 yhp

Presentation och affärskommunikation 15 yhp

Transport- och logistikekonomi inkl. kalkylering 35 yhp

Transport- och logistikledning 35 yhp

Transportregler och godshantering 30 yhp

Transportsystem utifrån miljöhänsyn 25 yhp

Summa: 320 yhp

 

VALBARA KURSE

Internationell logistik -inriktning logistikledare 20 yhp

Material- och produktionsstyrning -inriktning logistikledare 20 yhp

Transportledning -inriktning transportledare 20 yhp

Transportplanering -inriktning transportledare 30 yhp

Transporträtt -inriktning transportledare 20 yhp

Warehouse management -inriktning logistikledre 30 yhp

 

Summa: 140 yhp

 

 


Ladda gärna ner vårt faktablad

 

Kontakt

Har du frågor om utbildningen är du välkommen att kontakta  Lars Ollson 070-104 20 71, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.