Industriell mätteknik 230 YH-poäng

 

 

Har du glömt att söka? Det finns några få platser kvar!

 

Start 28 augusti. 

 


 

 

Är du noggrann och gillar att hålla koll på detaljer?

Som specialist inom mätteknik har du en nyckelroll inom kvalitetssäkring av industriellt tillverkade produkter. Arbetet är varierande och ofta i projektform. När utbildningen är klar står företagen på rad - du kan välja och vraka.

 

Mätteknikern ser till att det som tillverkas bli rätt. Uppgifterna är många och varierande men gemensamt
är att du ska ha känsla för kvalitet och vara mycket noggrann. Som mättekniker är ingen dag den andra lik, utvecklingen går fort och tekniker samt verktyg uppgraderas ständigt. Behovet av kvalificerad personal inom industriell mätteknik är stort och ökande.

Genom att bereda och utföra kontroll av produktkrav samt analysera resultatet av kontrollen bidrar du som mättekniker med en kärnkompetens för industrin. Som mättekniker är du med i både prototypframtagning och produktutveckling samt under löpande produktion.

 

Exempel på yrken efter examen

Efter examen kan du bland annat jobba som industriell mättekniker, industriell mät- och kvalitetstekniker, produktionstekniker med avancerad mätteknik eller kvalitetstekniker. 

 

 

 

FLERA SÄTT ATT BLI BEHÖRIG

Det finns många sätt att komma in på våra YH-utbildningar – är du intresserad uppmanar 
vi dig att söka!


Om du är osäker på din behörighet kontakta oss gärna så kan vi tillsammans gå igenom 
hur du på bästa sätt söker och blir behörig.


Vi kan bedöma dig som behörig även om du inte uppfyller de formella behörighetskraven 
genom att bedöma din reella kompetens
.

Det finns sätt att tillgodogöra sig förkunskapskraven och vara behörig till en YH-utbildning, 
t.ex. genom tidigare arbete, studier eller en preparandutbildning.

 

 

Preparandutbildning

Om behovet finns gör vi en anpassad preparandutbildning för att sökande ska nå upp till behörighetskraven. Preparandutbildningen kan ske dels på vår skola, dels på distans via vår lärportal.

 

Om du saknar utbildning eller yrkeserfarenhet finns eventuellt möjlighet att gå en förberedande utbildning, så kallad preparandutbildning. Beroende på vad du behöver tillgodogöra dig för kunskaper kan preparandutbildningen ske på nätet eller på skolan. Preparandutbildningen anpassar vi efter behoven. Det är skolan som avgör om du har möjlighet att tillgodogöra dig utbildningen och därmed är behörig.

 

Yrkeserfarenhet

Du kan vara behörig genom att tidigare ha jobbat i branschen och med de arbetsuppgifter som motsvarar förkunskapskraven. Då behöver du inte ha den utbildning som anges i förkunskapskraven, detta kallas reell kompetens. 


Även i detta fall, om yrkeserfarenheten inte riktigt når upp till behörighetskraven, finns eventuellt möjligheten att läsa en kompletterande preparandutbildning.

 

Tidigare utbildning

Har du tidigare studerat på gymnasiet eller på Komvux behöver du ha de kurser som anges i behörighetskraven för varje utbildning. Du kan även ha en utländsk utbildning som motsvarar kraven. Bor du i ett annat nordiskt land och är behörig till motsvarande utbildning i det landet är du även behörig till utbildningen i Sverige.


Särskilda förkunskaper

Denna utbildning kräver utöver grundläggande behörighet minst betyget E (godkänt) eller motsvarande kunskaper i: Matematik B eller Ma2b/2c, Svenska B/Svenska 2/ Svenska som andraspråk 2, Människan i industrin 1, 
Produktionskunskap 1.

 

 

UTBILDNINGEN

I utbildningen varvas teori och praktik genom lärarledda genomgångar, föreläsningar och projektarbeten. Ungefär 1/3 av utbildningen är företagsförlagd (lärande i arbete, LIA),
vilket redan under utbildningen ger goda kontakter med framtida arbetsgivare.
 

 

Utbildningen är CSN-berättigad och framtagen i samarbete med företag i branschen.

 

 

Obligatoriska kurser

Examensarbete. Mätteknisk problemlösning 20 yhp

LIA 1 Handmätdon 20 yhp

LIA 2 Mätrumsarbete –uppmätning 20 yhp

LIA 3 Mätrumsarbete –beredning och redovisning 20 yhp

Kommunikation 15 yhp

Koordinatmätteknik 35 yhp

Kunskapsanalys och redovisning 10 yhp

Styrplan, mätberedning och kvalitet 20 yhp

Underlag och produktkrav. Geometriska toleranser 25 yhp

Underlag och produktkrav. Ritningsläsning, verkstadsmätteknik 10 yhp

Underlag och produktkrav. Ytstruktur, kugg, gängor och splines 10 yhp

Verkstadsmätteknik 2 25 yhp

Summa 230

 


Ladda gärna ner vårt faktablad

 

Kontakt

Har du frågor om utbildningen är du välkommen att kontakta vår utbildningsledare Mariana Hjelting via telefon 016-14 74 70, 070-746 10 61 eller  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .