Industriell mätteknik 230 YH-poäng

 

Om du har yrkeserfarenhet från teknisk verksamhet inom till exempel skärande bearbetning; CNC-styrda maskiner eller verkstadstekniskt arbete kan du söka till vår utbildning för att bli Industriel Mättekniker.

Under utbildningens gång varvas teori med LIA-praktik (Lärande i Arbete) och ungefär 1/3 av utbildningen är företagsförlagd. Utbildningen är studiemedelsberättigad och är framtagen i samarbete med företag inom verktygstillverkning i Mälardalen. Efter utbildningen har du kvalificerade kunskaper inom industriell mätteknik.

Utbildningen är på 230 YH-poäng, vilket motsvarar 46 veckor och genomförs i våra lokaler på Köpmangatan 1 i Eskilstuna. Företagsförlagda delar i utbildningen genomförs på företag inom branschen.

 

Kurser och yrkeshögskolepoäng

Examensarbete. Mätteknisk problemlösning 20 yhp

LIA 1 Handmätdon 20 yhp

LIA 2 Mätrumsarbete –uppmätning 20 yhp

LIA 3 Mätrumsarbete –beredning och redovisning 20 yhp

Kommunikation 15 yhp

Koordinatmätteknik 35 yhp

Kunskapsanalys och redovisning 10 yhp

Styrplan, mätberedning och kvalitet 20 yhp

Underlag och produktkrav. Geometriska toleranser 25 yhp

Underlag och produktkrav. Ritningsläsning, verkstadsmätteknik 10 yhp

Underlag och produktkrav. Ytstruktur, kugg, gängor och splines 10 yhp

Verkstadsmätteknik 2 25 yhp

 

Vad blir jag?

Efter utbildningen kan du jobba bland annat som industriell mättekniker, industriell mät- och kvalitetstekniker, produktionstekniker, kvalitetstekniker.


Du får bland annat kunskap om produktutveckling/prototypframtagning för kontroll av prototyper och för seriematerial samt under löpande serieproduktion av artiklar. Genom att bereda och utföra kontroller av ställda yt- och formkrav på produkter samt analysera uppgifterna bidrar mätteknikern med kontrolluppgifter för produktspecifikation.


Antagningskriterier och behörighet

Behörig att antas till utbildningen är den som fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng eller motsvarande inom gymnasial vuxenutbildning. Behörigheten kan också bestå av att man genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig yrkeshögskoleutbildning.


Särskilda förkunskaper

Godkänt betyg eller motsvarande kunskaper i:

Matematik B alt. Ma 2b/2c
Svenska B alt. Svenska 2 eller svenska som andra språk 2
Människan i industrin 1
Produktionskunskap 1


Mer info

Ladda gärna ner vårt faktablad (pdf)>>


Kontakt

Om du har frågor om utbildningen är du välkommen att kontakta vår utbildningsledare Mariana Hjelting via telefon 016-14 74 70, 070-746 10 61 eller This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.