Kunskapscompaniets yrkeshögskoleutbildningar

Kunskapscompaniet bedriver ett antal yrkeshögskoleutbildingar på uppdrag av Myndigheten för yrkeshögskolan, som ansvarar för eftergymnasial yrkesutbildning utanför högskolan. Att gå en yrkeshögskoleutbildning är ett bra sätt att komma in på arbetsmarknaden - statistik från YH-myndigheten visar att drygt 80 % av studenterna som examinerats från en YH-utbildning har jobb inom ett halvår efter examen.


Vad är en yrkeshögskoleutbildning?

En Yrkeshögskoleutbildning kombinerar teori med arbetslivsanknutet lärande i form av LIA (lärande i arbete). I genomsnitt är cirka en tredjedel av utbildningen företagsförlagd.

Utbildningsanordnaren undersöker behovet av arbetskraft inom en bransch, finns det ett behov skickas ansökan till Yrkeshögskolemyndigheten, som bestämmer vilka utbildningar som får starta. Vid senaste ansökningsomgången fick ungefär 27 % av ansökningarna beviljat att starta.

Varje YH-utbildning styrs av en ledningsgrupp sammansatt av personer från näringsliv, universitet/högskola, studenter, sakkunniga och utbildningsanordnaren. Ledamöter från arbetslivet ska alltid vara i majoritet. Ledningsgruppen ser till att utbildningen genomförs enligt lag, förordning, föreskrifter och beslut från Myndigheten för yrkeshögskolan. Ledningsgruppen ansvarar också för antagning av sökande till utbildningen, prövar frågor om tillgodoräknande, utfärdar examens- och utbildningsbevis samt att utbildningen håller den kvalitet som krävs.


Hur ansöker jag?

Varje skola ansvarar själv för antagningen av studenter till sina utbildningar. Vill du läsa någon av Kunskapscompaniets Yrkeshögskoleutbildningar ansöker du direkt till oss. Ansökningsblankett hittar du här:

Ansökningsblankett (pdf)


Hur finansierar jag mina studier?

Våra utbildningar är studiemedelsberättigande och du ansöker själv om studiemedel hos CSN.

Verktygsteknik med blått certifikat 300 YH-poäng

 

 

Efterfrågan på kunniga Verktygstekniker med blått certifikat är stor.

Om du har yrkeserfarenhet från teknisk verksamhet inom till exempel skärande bearbetning; CNC-styrda maskiner eller verkstadstekniskt arbete kan du söka till vår utbildning för att bli verktygstekniker.

Under utbildningens gång varvas teori med LIA-praktik (Lärande i Arbete) och ungefär 1/3 av utbildningen är företagsförlagd.

Läs mer >>

 

 Ny start hösten 2018

 

 

Industriell mätteknik 230 YH-poäng

 

 

 

En framtidsbransch där behovet av kvalificerad personal inom industriell mätteknik är stort och ökande. Det är ett arbete som erbjuder stor variation och många utvecklingsmöjligheter.

Under utbildningens gång varvas teori med LIA-praktik (Lärande i Arbete) och ungefär 1/3 av utbildningen är företagsförlagd.

Läs mer >>

 

 

 

Ny start hösten 2018