Välkommen till den personliga yrkeshögskolan


Kunskapscompaniet har genomfört yrkeshögskoleutbildningar sedan 2009 och har idag avtal på fyra olika utbildningar.

Våra utbildningar har utvecklats över tid, i takt med att näringslivets rekryteringsbehov har förändrats. En av våra starkaste framgångsfaktorer i våra yrkeshögskoleutbildningar är det välutvecklade samarbetet med det lokala näringslivet. Samarbetet med Eskilstuna logistiknätverk och Eskilstuna fabriksförening skapade förutsättningarna för att genomföra de utbildningar vi har idag i Eskilstuna. I utbildningarna har dessutom Mälardalens högskola, Eskilstuna kommun och Arbetsförmedlingen stöttat och även varit aktiva i utbildningarna på olika sätt.

Kunskapscompaniet startade sin verksamhet i Eskilstuna 1993 och finns idag med fasta lokaler i Eskilstuna, Västerås, Hallstahammar, Örebro, Köping och Katrineholm, samt genomför kurser i flera andra orter i Mälardalen. Företaget är privatägt och har närmare 80 anställda, som framförallt arbetar med individanpassad yrkesutbildning, karriärutveckling och coachning.

Vår ambition och målsättning är att även i framtiden skapa mervärde genom att hjälpa företagen i regionen med fortbildning. Det, i kombination med offentlig utbildning, gör att vi kan stöta både företag och arbetslösa i kommande rekryteringar.

Vår värdegrund kan sammanfattas i tre ledord:

Engagemang

Kompetens

Utveckling