YH är utbildningen som leder till JOBB!

Att du blir antagen till en YH-utbildning innebär att du matchas direkt mot företagens behov.
Minst en tredjedel av utbildningen är alltid företagsförlagd och alla utbildningar skapas utifrån ett konkret behov av kompetens!

Verktygsteknik med blått certifikat 300 YH-poäng

 

 

Efterfrågan på kunniga Verktygstekniker med blått certifikat är stor.

Om du har yrkeserfarenhet från teknisk verksamhet inom till exempel skärande bearbetning; CNC-styrda maskiner eller verkstadstekniskt arbete kan du söka till vår utbildning för att bli verktygstekniker.

Under utbildningens gång varvas teori med LIA-praktik (Lärande i Arbete) och ungefär 1/3 av utbildningen är företagsförlagd.

Läs mer >>

 

 Ny start hösten 2018

 

 

Industriell mätteknik 230 YH-poäng

 

 

 

En framtidsbransch där behovet av kvalificerad personal inom industriell mätteknik är stort och ökande. Det är ett arbete som erbjuder stor variation och många utvecklingsmöjligheter.

Under utbildningens gång varvas teori med LIA-praktik (Lärande i Arbete) och ungefär 1/3 av utbildningen är företagsförlagd.

Läs mer >>

 

 

 

Ny start hösten 2018