VVS - montör

VVS - montör, gymnasial vuxenutbildning

I ditt framtida arbete som VVS-montör kan du jobba bland annat med installation av värmepumpar, solvärme, varmvattenberedare, element och badrum.


Utbildningen är yrkesförberedande och du kan direkt söka lärlingsjobb.

 

En utbildning till VVS-montör ger dig stora möjligheter till jobb. Vi jobbar nära VVS-branschen och du får en utbildning som följer branschens krav. Teori och praktik varvas och många får jobb direkt efter utbildningen.

 

Du studerar utifrån din individuella studieplan. Teoriundervisningen varvas med praktik. Utbildningens innehåll bygger på skolverkets nationella gymnasieprogram.

 

Utbildningstiden är individuell, men har en rikttid på 52 veckor.
Om du har tidigare kunskaper inom yrkesområdet kan vi genom validering korta ner utbildningstiden.

 

Förkunskaper: Godkänt betyg i grundläggande svenska/svenska som andraspråk och grundläggande matematik.

 

 

VVS utbildning i Eskilstuna >>