Tågteknisk utbildning

 

Servicetekniker - Tåg, kommunal vuxenutbildning

Pricksäker utbildning för dig med teknikintresse och höga ambitioner. Den ger dig en kompetensprofil som matchar branschens efterfrågan. Kunskapscompaniet gymnasieutbildningar följer skolverkets programstruktur. Den totala utbildningstiden innefattar 1500 poäng som motsvarar ca 1,5 års utbildning.

 

Järnvägssektorn i behov av tågmekaniker

Järnvägssektorn är i sin helhet under kraftfull expansion och i behov av kompetenta tågmekaniker. Branschen har behov av mekaniker som praktiskt kan omsätta sin kompetens på fältet med förståelse för samspelet mellan olika trafikslag, fordon och infrastruktur.
Efterfrågan på tågutbildade medarbetare med intresse och förmåga att få olika system och miljöer att fungera tillsammans är stor och tillgången är mycket begränsad. Nu satsar Västerås vuxenutbildningscenter på gymnasial tågutbildning för att tillgodose och tillfredsställa rådande och kommande behov på marknaden.

 

Mest efterfrågade kompetenser enligt järnvägsbranschen

Drift och underhållsteknik
Pneumatiska och mekaniska konstruktioner
Faktainsamling och analys
Yrkesmatematik
Industriella mätutrustningar och mätteknik
Styrteknik och programkonstruktion
Elmaskiner, maskinkomponenter och motorstyrning
Systemteknik, fordon och bana
Elektroniska utrustningar

 

Arbete i anslutning till din examination

Under utbildningen få du kontakt med arbetsgivare som behöver dig och dina kunskaper.
Kunskapscompaniet samarbetar med stora och små järnvägsbolag för att stimulera den stora efterfrågan som finns på medarbetare med kunskap inom modern tågteknik.

 

Förkunskaper

Du behöver ha minst grundskolenivå för att påbörja din utbildning inom tågteknik.
Du ansöker själv till kommunen, som tar beslut om du är antagen eller inte. Du kan söka studiemedel från CSN för att finansiera din studietid.

 

Ansökan och mer info

Västerås - Studieplaneringar görs via studie- och yrkesvägledare på VUC. Ansökan görs till Vuxenutbildningscentrum (VUC) på följande adress: Västerås Stad, Vuxenutbildningscentrum, 721 87 Västerås. Betygskopior bifogas ansökan. För frågor om ansökan och antagning ring VUC på 021 – 39 17 45.

 

Läs mer om Tågtekniska utbildningen i Västerås >>

 

 

Eskilstuna - Utbildningen genomförs på uppdrag av vuxenutbildningen i Eskilstuna kommun. Du ansöker till vuxenutbildningen via webbansökan på www.eskilstuna.se. För deltagare från andra kommuner än Västerås - ta med registrerad ansökan till din hemkommuns vuxenutbildning.

Läs mer om Tågtekniska utbildningen i Eskilstuna >>

 

 

Kontakta oss på Kunskapscompaniet om du vill veta mer om utbildningens innehåll.
Peder Hellberg tel 070-100 96 94, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , www.kunskapscompaniet.se