Matematik

matematiktoparticle

Vi erbjuder utbildning inom matematikområdet som fristående kurs men även som delmoment i andra utbildningar.

Matematik - Gymnasial vuxenutbildning

Utbildningen har ett individuellt upplägg och genomförs av behöriga lärare. Ämnet är indelat i olika nivåer och du väljer den inriktning/det spår som är relevant för dig och din profil.

A-spår: Inriktning mot yrkesprogrammen.
B-spår: Ekonomiprogrammet, estetiska-, humanistiska-, och samhällsvetenskapliga programmet.
C-spår: Naturvetenskapliga- och tekniska programmet.

Kursort är Västerås.

Ansökan görs till din hemkommun. Frågor om ansökan kan ställas till studie- och yrkesvägledaren på kommunen. I Västerås vänder du dig till VuxenUtbildningsCentrum (VUC) på tel 021-39 17 45.

Om du har frågor om utbildningen eller om hur det är att studera hos Kunskapscompaniet är du välkommen att kontakta utbildningsansvarig Helen Sjöblom, tel 070-100 98 72, e-post This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Läs också mer i vårt faktablad:

Matematik VUC >>