Verktygstekniker med blått certifikat 300 YH-poäng

 

 

Ansökningstiden har gått ut.

 


 

Gillar du ny teknik och att hänga med i utvecklingen?

Verktygstekniker är en central och kvalificerad uppgift i all industriell produktion.

Då efterfrågan är stor kommer du att ha många arbetsgivare att välja mellan.

 

En verktygstekniker arbetar med kvalificerade moment
inom verktygsteknik som att tillverka och montera detaljer 
till olika typer av verktyg. Det är en uppgift som kräver högt kvalitetstänk, tålamod, kunskap och intresse för teknik. Samtidigt är det omväxlande och spännande
arbete med många olika uppgifter.

I rollen ingår att utforma kravspecifikationer, att ta fram konstruktion och programmering i CAD/CAM, utföra bågsvetsarbeten med hjälp av svetsmetoderna MIG/MAG 
och TIG samt programmera, ställa in och köra CNC-maskiner.

 
I många arbeten ingår även att ta fram budget samt efterkalkyler och uppföljningar av olika projekt. 

 

Exempel på yrken efter examen

Efter utbildningen kan du bland annat jobba som verktygstekniker, verktygsmakare, CNC-operatör med avancerade uppgifter, produktutvecklare eller prototyptillverkare.. 

 

 

FLERA SÄTT ATT BLI BEHÖRIG

Det finns många sätt att komma in på våra YH-utbildningar – är du intresserad uppmanar 
vi dig att söka!


Om du är osäker på din behörighet kontakta oss gärna så kan vi tillsammans gå igenom 
hur du på bästa sätt söker och blir behörig.


Vi kan bedöma dig som behörig även om du inte uppfyller de formella behörighetskraven 
genom att bedöma din reella kompetens
.

Det finns sätt att tillgodogöra sig förkunskapskraven och vara behörig till en YH-utbildning, 
t.ex. genom tidigare arbete, studier eller en preparandutbildning.

 

 

Preparandutbildning

Om behovet finns gör vi en anpassad preparandutbildning för att sökande ska nå upp till behörighetskraven. Preparandutbildningen kan ske dels på vår skola, dels på distans via vår lärportal.

 

Om du saknar utbildning eller yrkeserfarenhet finns eventuellt möjlighet att gå en förberedande utbildning, så kallad preparandutbildning. Beroende på vad du behöver tillgodogöra dig för kunskaper kan preparand- utbildningen ske på nätet eller på skolan. Preparandutbildningen anpassar vi efter behoven. Det är skolan som avgör om du har möjlighet att tillgodogöra dig utbildningen och därmed är behörig.

 

Yrkeserfarenhet

Du kan vara behörig genom att tidigare ha jobbat i branschen och med de arbetsuppgifter som motsvarar förkunskapskraven. Då behöver du inte ha den utbildning som anges i förkunskapskraven, detta kallas reell kompetens. 


Även i detta fall, om yrkeserfarenheten inte riktigt når upp till behörighetskraven, finns eventuellt möjligheten att läsa en kompletterande preparandutbildning.

 

Tidigare utbildning

Har du tidigare studerat på gymnasiet eller på Komvux behöver du ha de kurser som anges i behörighetskraven för varje utbildning. Du kan även ha en utländsk utbildning som motsvarar kraven. Bor du i ett annat nordiskt land och är behörig till motsvarande utbildning i det landet är du även behörig till utbildningen i Sverige.


Särskilda förkunskaper

Det finns många sätt att tillgodogöra sig förkunskapskraven och vara behörig till en YH-utbildning, t.ex. genom tidigare arbete, studier eller en preparandutbildning. Läs mer på sidan 6.

 

Denna utbildning kräver utöver grundläggande behörighet minst betyget E (godkänt) eller motsvarande kunskaper i: Industritekniska processer 1, 

Produktionskunskap 1, Produktionsutrustning 1, 

Materialkunskap 1 eller kompetens motsvarande CNC teknik på grön nivå. 

 

 

UTBILDNINGEN

I utbildningen varvas teori och praktik genom lärarledda genomgångar, föreläsningar och projektarbeten. Ungefär 1/3 av utbildningen är företagsförlagd (lärande i arbete, LIA), 
vilket redan under utbildningen ger goda kontakter med framtida arbetsgivare.
 

 

Utbildningen är CSN-berättigad och framtagen i samarbete med företag i branschen.

 

 

Kurser och yrkeshögskolepoäng

Bågsvetsning 10 yhp

Examensarbete 20 yhp

Kvalitet/LEAN 10 yhp

LIA 1 30 yhp

LIA 2 30 yhp

Maskinkunskap 100 yhp

Produktionsteknik/Produktionsekonomi 10 yhp

Teknisk engelska 15 yhp

Teknologi 25 yhp

Verktygstillverkning 50 yhp

Summa: 300 yhp

 


Ladda gärna ner vårt faktablad

 

Kontakt

Har du frågor om utbildningen är du välkommen att kontakta vår utbildningsledare Mariana Hjelting via telefon 016-14 74 70, 070-746 10 61 eller  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

 

 

Industriell mätteknik 230 YH-poäng

 

 

Har du glömt att söka? Det finns några få platser kvar!

 

Start 28 augusti. 

 


 

 

Är du noggrann och gillar att hålla koll på detaljer?

Som specialist inom mätteknik har du en nyckelroll inom kvalitetssäkring av industriellt tillverkade produkter. Arbetet är varierande och ofta i projektform. När utbildningen är klar står företagen på rad - du kan välja och vraka.

 

Mätteknikern ser till att det som tillverkas bli rätt. Uppgifterna är många och varierande men gemensamt
är att du ska ha känsla för kvalitet och vara mycket noggrann. Som mättekniker är ingen dag den andra lik, utvecklingen går fort och tekniker samt verktyg uppgraderas ständigt. Behovet av kvalificerad personal inom industriell mätteknik är stort och ökande.

Genom att bereda och utföra kontroll av produktkrav samt analysera resultatet av kontrollen bidrar du som mättekniker med en kärnkompetens för industrin. Som mättekniker är du med i både prototypframtagning och produktutveckling samt under löpande produktion.

 

Exempel på yrken efter examen

Efter examen kan du bland annat jobba som industriell mättekniker, industriell mät- och kvalitetstekniker, produktionstekniker med avancerad mätteknik eller kvalitetstekniker. 

 

 

 

FLERA SÄTT ATT BLI BEHÖRIG

Det finns många sätt att komma in på våra YH-utbildningar – är du intresserad uppmanar 
vi dig att söka!


Om du är osäker på din behörighet kontakta oss gärna så kan vi tillsammans gå igenom 
hur du på bästa sätt söker och blir behörig.


Vi kan bedöma dig som behörig även om du inte uppfyller de formella behörighetskraven 
genom att bedöma din reella kompetens
.

Det finns sätt att tillgodogöra sig förkunskapskraven och vara behörig till en YH-utbildning, 
t.ex. genom tidigare arbete, studier eller en preparandutbildning.

 

 

Preparandutbildning

Om behovet finns gör vi en anpassad preparandutbildning för att sökande ska nå upp till behörighetskraven. Preparandutbildningen kan ske dels på vår skola, dels på distans via vår lärportal.

 

Om du saknar utbildning eller yrkeserfarenhet finns eventuellt möjlighet att gå en förberedande utbildning, så kallad preparandutbildning. Beroende på vad du behöver tillgodogöra dig för kunskaper kan preparandutbildningen ske på nätet eller på skolan. Preparandutbildningen anpassar vi efter behoven. Det är skolan som avgör om du har möjlighet att tillgodogöra dig utbildningen och därmed är behörig.

 

Yrkeserfarenhet

Du kan vara behörig genom att tidigare ha jobbat i branschen och med de arbetsuppgifter som motsvarar förkunskapskraven. Då behöver du inte ha den utbildning som anges i förkunskapskraven, detta kallas reell kompetens. 


Även i detta fall, om yrkeserfarenheten inte riktigt når upp till behörighetskraven, finns eventuellt möjligheten att läsa en kompletterande preparandutbildning.

 

Tidigare utbildning

Har du tidigare studerat på gymnasiet eller på Komvux behöver du ha de kurser som anges i behörighetskraven för varje utbildning. Du kan även ha en utländsk utbildning som motsvarar kraven. Bor du i ett annat nordiskt land och är behörig till motsvarande utbildning i det landet är du även behörig till utbildningen i Sverige.


Särskilda förkunskaper

Denna utbildning kräver utöver grundläggande behörighet minst betyget E (godkänt) eller motsvarande kunskaper i: Matematik B eller Ma2b/2c, Svenska B/Svenska 2/ Svenska som andraspråk 2, Människan i industrin 1, 
Produktionskunskap 1.

 

 

UTBILDNINGEN

I utbildningen varvas teori och praktik genom lärarledda genomgångar, föreläsningar och projektarbeten. Ungefär 1/3 av utbildningen är företagsförlagd (lärande i arbete, LIA),
vilket redan under utbildningen ger goda kontakter med framtida arbetsgivare.
 

 

Utbildningen är CSN-berättigad och framtagen i samarbete med företag i branschen.

 

 

Obligatoriska kurser

Examensarbete. Mätteknisk problemlösning 20 yhp

LIA 1 Handmätdon 20 yhp

LIA 2 Mätrumsarbete –uppmätning 20 yhp

LIA 3 Mätrumsarbete –beredning och redovisning 20 yhp

Kommunikation 15 yhp

Koordinatmätteknik 35 yhp

Kunskapsanalys och redovisning 10 yhp

Styrplan, mätberedning och kvalitet 20 yhp

Underlag och produktkrav. Geometriska toleranser 25 yhp

Underlag och produktkrav. Ritningsläsning, verkstadsmätteknik 10 yhp

Underlag och produktkrav. Ytstruktur, kugg, gängor och splines 10 yhp

Verkstadsmätteknik 2 25 yhp

Summa 230

 


Ladda gärna ner vårt faktablad

 

Kontakt

Har du frågor om utbildningen är du välkommen att kontakta vår utbildningsledare Mariana Hjelting via telefon 016-14 74 70, 070-746 10 61 eller  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

 

 

Logistik- och transportledare 390 YH-poäng

 

 

Har du glömt att söka? Det finns några få platser kvar!


 

Start 17 september. 

 


 

 

Är du den som gillar att styra upp och planera? 

Som logistik- och transportledare får du leda och skapa hållbara flöden för varor och transporter. Arbetets fokus är både lokalt, regionalt och internationellt.

Många företag söker denna kompetens och du har stor chans att få jobb.

 

Logistikledarens och transportledarens arbetsuppgifter är att skapa flöden för varor och transporter som är effektiva, ekonomiska och miljövänliga. Utbildningen ger de prakti-
ska och teoretiska kunskaperna som behövs i arbetsledande position som logistik- och transportledare. Du har efter utbildningen stora möjligheter att själv välja inriktning inom branschen.

 

Många lokala och nationella företag är engagerade i utbildningen eftersom deras rekryteringsbehov växer. Arlanda/Roserberg,Västerås, Hallsberg/Örebro, Eskilstuna, Nykvarn och Stockholm är exempel på orter i närområdet med stor efterfrågan. 

 

Exempel på yrken efter examen

Efter utbildningen kan du jobba bland annat som: logistikledare, transportledare, transportplanerare, logistiker, produktförsörjning, speditör, transportsamordnare. 

 

 

 

FLERA SÄTT ATT BLI BEHÖRIG

Det finns många sätt att komma in på våra YH-utbildningar - är du intresserad uppmanar 
vi dig att söka!


Om du är osäker på din behörighet kontakta oss gärna så kan vi tillsammans gå igenom 
hur du på bästa sätt söker och blir behörig.


Vi kan bedöma dig som behörig även om du inte uppfyller de formella behörighetskraven 
genom att bedöma din reella kompetens
.

Det finns sätt att tillgodogöra sig förkunskapskraven och vara behörig till en YH-utbildning, 
t.ex. genom tidigare arbete, studier eller en preparandutbildning.

 

 

Preparandutbildning

Om behovet finns gör vi en anpassad preparandutbildning för att sökande ska nå upp till behörighetskraven. Preparandutbildningen kan ske dels på vår skola, dels på distans via vår lärportal.

 

Om du saknar utbildning eller yrkeserfarenhet finns eventuellt möjlighet att gå en förberedande utbildning, så kallad preparandutbildning. Beroende på vad du behöver tillgodogöra dig för kunskaper kan preparandutbildningen ske på nätet eller på skolan. Preparandutbildningen anpassar vi efter behoven.
Det är skolan som avgör om du har möjlighet att tillgodogöra dig utbildningen och därmed är behörig.

 

Yrkeserfarenhet

Du kan vara behörig genom att tidigare ha jobbat i branschen och med de arbetsuppgifter som motsvarar förkunskapskraven. Då behöver du inte ha den utbildning som anges i förkunskapskraven, detta kallas reell kompetens. 


Även i detta fall, om yrkeserfarenheten inte riktigt når upp till behörighetskraven, finns eventuellt möjligheten att läsa en kompletterande preparandutbildning.

 

Tidigare utbildning

Har du tidigare studerat på gymnasiet eller på Komvux behöver du ha de kurser som anges i behörighetskraven för varje utbildning. Du kan även ha en utländsk utbildning som motsvarar kraven.
Bor du i ett annat nordiskt land och är behörig till motsvarande utbildning i det landet är du även behörig
till utbildningen i Sverige.


Särskilda förkunskaper

Denna utbildning kräver utöver grundläggande behörighet minst betyget E (godkänt) eller motsvarande kunskaper i: Logistik 1, Logistik 2, Transport och spedition.

 

 

UTBILDNINGEN

I utbildningen varvas teori och praktik genom lärarledda genomgångar, föreläsningar och projektarbeten. Ungefär 1/3 av utbildningen är företagsförlagd (lärande i arbete, LIA), 
vilket redan under utbildningen ger goda kontakter med framtida arbetsgivare.
 

 

Utbildningen är CSN-berättigad och framtagen i samarbete med företag i branschen.

 

 

Kurser och yrkeshögskolepoäng


OBLIGATORISKA KURSER

Engelskt yrkesspråk 15 yhp

Examensarbete 20 yhp

Flödespotimering 30 yhp

LIA 1. Tillämpad distribution 50 yhp

LIA 2. Distribution och ledarskap 50 yhp

Miljö- och kvalitetssystem 15 yhp

Presentation och affärskommunikation 15 yhp

Transport- och logistikekonomi inkl. kalkylering 35 yhp

Transport- och logistikledning 35 yhp

Transportregler och godshantering 30 yhp

Transportsystem utifrån miljöhänsyn 25 yhp

Summa: 320 yhp

 

VALBARA KURSE

Internationell logistik -inriktning logistikledare 20 yhp

Material- och produktionsstyrning -inriktning logistikledare 20 yhp

Transportledning -inriktning transportledare 20 yhp

Transportplanering -inriktning transportledare 30 yhp

Transporträtt -inriktning transportledare 20 yhp

Warehouse management -inriktning logistikledre 30 yhp

 

Summa: 140 yhp

 

 


Ladda gärna ner vårt faktablad

 

Kontakt

Har du frågor om utbildningen är du välkommen att kontakta  Lars Ollson 070-104 20 71, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Tågteknik 300 YH-poäng

 

 

Ansökningstiden har gått ut.

 


 

 

Är du den som brukar fixa tekniken?

 

 

Är du nyfiken på framtidens transporter? Är du högteknologiskt intresserad? Tågteknik är en framtidsbransch som utvecklas och kräver multikunniga personer som dessutom vill ta en arbetsledande roll.

Du kommer ha flera arbetsgivare att välja mellan efter avslutad utbildning.

 

Tågtekniker är ett yrke med både stark praktisk och
teoretisk inriktning. Yrket kräver goda kunskaper om
bland annat el, elektronik, mekanik, automation samt datoriserade kommunikations- och övervakningssystem samtidigt som det kräver ett praktiskt handlag. I yrket
kan det också ingå att planera och arbetsleda underhåll.

 

I både Europa och Norden planeras och byggs nya typer
av spårbunden trafik så som avancerade höghastighets-
tåg. Den stora utbyggnaden kräver fler personer med tåg-
teknisk kompetens. Utbildningen ger dig ett brett tekniskt kunnande som även kan passa liknande branscher så som arbete med andra elfordon.

 

Utbildningen har internationellt anpassade kurser vilket
gör att du kan arbeta både i Sverige och utomlands.

 

Exempel på yrken efter examen

Efter examen kan du bland annat jobba som tågtekniker
och systemtekniker för spårbundna fordon.

 

 

 

FLERA SÄTT ATT BLI BEHÖRIG

Det finns många sätt att komma in på våra YH-utbildningar – är du intresserad uppmanar
vi dig att söka!


Om du är osäker på din behörighet kontakta oss gärna så kan vi tillsammans gå igenom
hur du på bästa sätt söker och blir behörig.


Vi kan bedöma dig som behörig även om du inte uppfyller de formella behörighetskraven
genom att bedöma din reella kompetens
.

Det finns sätt att tillgodogöra sig förkunskapskraven och vara behörig till en YH-utbildning,
t.ex. genom tidigare arbete, studier eller en preparandutbildning.

 

 

Preparandutbildning

Om behovet finns gör vi en anpassad preparandutbildning för att sökande ska nå upp till behörighetskraven. Preparandutbildningen kan ske dels på vår skola, dels på distans via vår lärportal.

 

Om du saknar utbildning eller yrkeserfarenhet finns eventuellt möjlighet att gå en förberedande utbildning, så kallad preparandutbildning. Beroende på vad du behöver tillgodogöra dig för kunskaper kan preparandutbildningen ske på nätet eller på skolan. Preparandutbildningen anpassar vi efter behoven. Det är skolan som avgör om du har möjlighet att tillgodogöra dig utbildningen och därmed är behörig.

 

Yrkeserfarenhet

Du kan vara behörig genom att tidigare ha jobbat i branschen och med de arbetsuppgifter som motsvarar förkunskapskraven. Då behöver du inte ha den utbildning som anges i förkunskapskraven, detta kallas reell kompetens.


Även i detta fall, om yrkeserfarenheten inte riktigt når upp till behörighetskraven, finns eventuellt möjligheten att läsa en kompletterande preparandutbildning.

 

Tidigare utbildning

Har du tidigare studerat på gymnasiet eller på Komvux behöver du ha de kurser som anges i behörighetskraven för varje utbildning. Du kan även ha en utländsk utbildning som motsvarar kraven. Bor du i ett annat nordiskt land och är behörig till motsvarande utbildning i det landet är du även behörig till utbildningen i Sverige.


Särskilda förkunskaper

Denna utbildning kräver utöver grundläggande behörighet minst betyget E (godkänt) eller motsvarande kunskaper i: Matematik 2a, Svenska 2/Svenska som andraspråk 2, Engelska 6. 

Dessutom behöver du från Tågteknikutbildningen: Spårbundna fordon – introduktion och Underhåll – driftsäkerhet; eller från El- och energiprogrammet: Elinstallationer, Ellära 2, Underhåll – driftsäkerhet.

För att vara behörig måste du även genomgått en godkänd hälsoundersökning, enligt krav från Järnvägsinspektionen.

 

 

 

UTBILDNINGEN

I utbildningen varvas teori och praktik genom lärarledda genomgångar, föreläsningar och projektarbeten. Ungefär 1/3 av utbildningen är företagsförlagd (lärande i arbete, LIA),
vilket redan under utbildningen ger goda kontakter med framtida arbetsgivare.

 

Utbildningen är CSN-berättigad och framtagen i samarbete med företag i branschen.

 

 

Obligatoriska kurser

Datarelaterade fordonssystem 15 yhp

El och elektromekaniska fordonssystem 30 yhp

El och elektronik. Spårbundna fordon 20 yhp

Elektriska system 30 yhp

Examensarbete Tågtekniskt projekt 20 yhp

Fordonsintroduktion 30 yhp

LIA 1 Verksamhet och arbetsmiljö 20 yhp

LIA 2 Tågteknik och kvalitet 80 yhp

Mätteknik 15 yhp

Säkerhet och signalteknik 15 yhp

Teknisk engelska 5 yhp

Underhållsteknik 20 yhp

Summa: 300 yhp

 


Ladda gärna ner vårt faktablad

 

Kontakt

Har du frågor om utbildningen är du välkommen att kontakta vår utbildningsledare Peder Hellberg 

via telefon 070-100 96 94 eller via e-post This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Verktygstekniker

Verktygstekniker

NYA STARTER !

Sök till våra populära yrkesutbildningar i Eskilstuna: Bygg, CNC/Svets, Lager, Tågteknik,
Butik lärling och Transport.

Ansökningsperiod: 1 - 22 augusti. Start 1 oktober.
Ansök på https://eskilstuna.alvis.gotit.se/student

 

Sök till våra populära yrkesutbildningar i Västerås: Bygg och Tågteknik.

Ansökningsperiod: 14 juni-9 aug. Start 15 okt
Ansök på https://vasteras.alvis.gotit.se/student

rubrik bygg
Inom området bygg och anläggning kan du utbilda dig inom ett antal olika inriktningar, både som vuxen och gymnasieungdom.

Läs mer >

 

rubrik industri
Du kan utbilda dig inom verkstadsteknik, CNC, svets och Cad/Cam hos oss. Du kan även vidareutbilda dig inom verktygsteknik och industriell mätteknik.

Läs mer >>


Du kan läsa till yrkesförare inom lastbil, buss eller taxi. Vi erbjuder även utbildning inom lager och distribution.

Läs mer >>

 

 Utbildningen är yrkesförberedande och du kan söka lärlingsjobb diekt efter utbildningen.

Läs mer >>


Inom tågområdet kan du utbilda dig både som vuxen och gymnasieungdom och det finns ett antal olika inriktningar.

Läs mer >>

 


Rätt utbildning för dig som vill arbeta med lager och logistik på företag eller i större terminaler.

Läs mer >>


Lärlingsutbildning! Fördjupa dina kunskaper på en arbetsplats och få dig stora möjligheter att jobba inom butik och handel.

Läs mer >>

 

 

 

Välj menyn "våra utbildningar" för att se flera utbildningar som kan leda dig till ett jobb.