Verktygstekniker med blått certifikat 300 YH-poäng

 

Om du har yrkeserfarenhet från teknisk verksamhet inom till exempel skärande bearbetning; CNC-styrda maskiner eller verkstadstekniskt arbete kan du söka till vår utbildning för att bli verktygstekniker med blått certifikat.

Under utbildningens gång varvas teori med LIA-praktik (Lärande i Arbete) och ungefär 1/3 av utbildningen är företagsförlagd. Utbildningen är studiemedelsberättigad och är framtagen i samarbete med företag inom verktygstillverkning i Mälardalen. Efter utbildningen har du kvalificerade kunskaper som verktygstekniker med blått certifikat.

Utbildningen är på 300 YH-poäng, vilket motsvarar 60 veckor och genomförs i våra lokaler på Köpmangatan 1 i Eskilstuna. Företagsförlagda delar i utbildningen genomförs på företag inom branschen.


Kurser och yrkeshögskolepoäng

Bågsvetsning 10 yhp

Examensarbete 20 yhp

Kvalitet/LEAN 10 yhp

LIA1 30 yhp

LIA2 30 yhp

Maskinkunskap 100 yhp

Produktionsteknik/Produktionsekonomi 10 yhp

Teknisk engelska 15 yhp

Teknologi 25 yhp

Verktygstillverkning 50 yhp

 

Vad blir jag?

Efter utbildningen kan du bland annat jobba som verktygstekniker, verktygsmakare, CNC-operatör, produktutvecklare eller prototyptillverkare.

Du får bland annat kunskap om industrins behov av verktyg, kan utforma underlag, ritningar och CNC-program för verktyg utifrån kravspecifikation. Du kan tillverka och montera detaljer till klipp, press och formverktyg, jiggar och fixturer, samt skärande verktyg. Du lär dig att programmera, ställa och köra CNC-maskiner, programmering av CAD/CAM, utför bågsvetsarbeten med hjälp av svetsmetoderna MIG/MAG och MMA, löser problem med uppspänningar, samt att välja verktyg och skärdata i produktionen.


Antagningskriterier och behörighet

Behörig att antas till utbildningen är den som fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng eller motsvarande inom gymnasial vuxenutbildning. Behörigheten kan också bestå av att man genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig yrkeshögskoleutbildning.


Särskilda förkunskaper

Lägst betyget E (Godkänt) eller motsvarande kunskaper i kurserna: 

Industritekniska processer 1
Produktionskunskap 1
Produktionsutrustning 1
Materialkunskap 1 eller kompetens motsvarande CNC teknik, Grön nivå.


Mer info

Ladda gärna ner vårt faktablad (pdf)>>

 

Studiemedel

Utbildningen är upplagd på följande perioder. Du anger nedanstående perioder på ansökningsblanketten till Centrala Studiemedelsnämnden, CSN, om du skall ansöka om studiemedel.


Kontakt

Om du har frågor om utbildningen är du välkommen att kontakta vår utbildningsledare Mariana Hjelting via telefon 016-14 74 70, 070-746 10 61 eller This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Industriell mätteknik 230 YH-poäng

 

Om du har yrkeserfarenhet från teknisk verksamhet inom till exempel skärande bearbetning; CNC-styrda maskiner eller verkstadstekniskt arbete kan du söka till vår utbildning för att bli Industriel Mättekniker.

Under utbildningens gång varvas teori med LIA-praktik (Lärande i Arbete) och ungefär 1/3 av utbildningen är företagsförlagd. Utbildningen är studiemedelsberättigad och är framtagen i samarbete med företag inom verktygstillverkning i Mälardalen. Efter utbildningen har du kvalificerade kunskaper inom industriell mätteknik.

Utbildningen är på 230 YH-poäng, vilket motsvarar 46 veckor och genomförs i våra lokaler på Köpmangatan 1 i Eskilstuna. Företagsförlagda delar i utbildningen genomförs på företag inom branschen.

 

Kurser och yrkeshögskolepoäng

Examensarbete. Mätteknisk problemlösning 20 yhp

LIA 1 Handmätdon 20 yhp

LIA 2 Mätrumsarbete –uppmätning 20 yhp

LIA 3 Mätrumsarbete –beredning och redovisning 20 yhp

Kommunikation 15 yhp

Koordinatmätteknik 35 yhp

Kunskapsanalys och redovisning 10 yhp

Styrplan, mätberedning och kvalitet 20 yhp

Underlag och produktkrav. Geometriska toleranser 25 yhp

Underlag och produktkrav. Ritningsläsning, verkstadsmätteknik 10 yhp

Underlag och produktkrav. Ytstruktur, kugg, gängor och splines 10 yhp

Verkstadsmätteknik 2 25 yhp

 

Vad blir jag?

Efter utbildningen kan du jobba bland annat som industriell mättekniker, industriell mät- och kvalitetstekniker, produktionstekniker, kvalitetstekniker.


Du får bland annat kunskap om produktutveckling/prototypframtagning för kontroll av prototyper och för seriematerial samt under löpande serieproduktion av artiklar. Genom att bereda och utföra kontroller av ställda yt- och formkrav på produkter samt analysera uppgifterna bidrar mätteknikern med kontrolluppgifter för produktspecifikation.


Antagningskriterier och behörighet

Behörig att antas till utbildningen är den som fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng eller motsvarande inom gymnasial vuxenutbildning. Behörigheten kan också bestå av att man genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig yrkeshögskoleutbildning.


Särskilda förkunskaper

Godkänt betyg eller motsvarande kunskaper i:

Matematik B alt. Ma 2b/2c
Svenska B alt. Svenska 2 eller svenska som andra språk 2
Människan i industrin 1
Produktionskunskap 1


Mer info

Ladda gärna ner vårt faktablad (pdf)>>


Kontakt

Om du har frågor om utbildningen är du välkommen att kontakta vår utbildningsledare Mariana Hjelting via telefon 016-14 74 70, 070-746 10 61 eller This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Verktygstekniker

Verktygstekniker

Yrkeshögskolan image

Välkommen till den personliga yrkeshögskolan


Kunskapscompaniet har genomfört yrkeshögskoleutbildningar sedan 2009 och har idag avtal på två olika utbildningar.

Våra utbildningar har utvecklats över tid, i takt med att näringslivets rekryteringsbehov har förändrats. En av våra starkaste framgångsfaktorer i våra yrkeshögskoleutbildningar är det välutvecklade samarbetet med det lokala näringslivet. Samarbetet med Eskilstuna logistiknätverk och Eskilstuna fabriksförening skapade förutsättningarna för att genomföra de utbildningar vi har idag i Eskilstuna. I utbildningarna har dessutom Mälardalens högskola, Eskilstuna kommun och Arbetsförmedlingen stöttat och även varit aktiva i utbildningarna på olika sätt.

Kunskapscompaniet startade sin verksamhet i Eskilstuna 1993 och finns idag med fasta lokaler i Eskilstuna, Västerås, Hallstahammar, Örebro, Köping och Katrineholm, samt genomför kurser i flera andra orter i Mälardalen. Företaget är privatägt och har närmare 80 anställda, som framförallt arbetar med individanpassad yrkesutbildning, karriärutveckling och coachning.

Vår ambition och målsättning är att även i framtiden skapa mervärde genom att hjälpa företagen i regionen med fortbildning. Det, i kombination med offentlig utbildning, gör att vi kan stöta både företag och arbetslösa i kommande rekryteringar.

Vår värdegrund kan sammanfattas i tre ledord:

Engagemang

Kompetens

Utveckling

Ett axplock av våra populära yrkesutbildningar:

rubrik bygg
Inom området bygg och anläggning kan du utbilda dig inom ett antal olika inriktningar, både som vuxen och gymnasieungdom.

Läs mer >

 (Västerås)

 (Eskilstuna)

 

 

rubrik industri
Du kan utbilda dig inom verkstadsteknik, CNC, svets och Cad/Cam hos oss. Du kan även vidareutbilda dig inom verktygsteknik och industriell mätteknik.

Läs mer >>


Du kan läsa till yrkesförare inom lastbil, buss eller taxi. Vi erbjuder även utbildning inom lager och distribution.

Läs mer >>

 

 Utbildningen är yrkesförberedande och du kan söka lärlingsjobb diekt efter utbildningen.

Läs mer >>


Inom tågområdet kan du utbilda dig både som vuxen och gymnasieungdom och det finns ett antal olika inriktningar.

Läs mer >>

 


Rätt utbildning för dig som vill arbeta med lager och logistik på företag eller i större terminaler.

Läs mer >>


Lärlingsutbildning! Fördjupa dina kunskaper på en arbetsplats och få dig stora möjligheter att jobba inom butik och handel.

Läs mer >>

 

 

 

Välj menyn "våra utbildningar" för att se flera utbildningar som kan leda dig till ett jobb.