Transport

Fordons- och transportprogrammet - inriktning Transport

Länk till Kursplan >>


Fordonsprogrammet med inriktning Transport är programmet där du lär dig chaufförsyrket och formas att bli en skicklig och ansvarsfull chaufför. Du får lära dig att arbeta med många olika typer av bilar och tunga fordon. Här ingår körträning på schemat och möjligheter att ta ditt körkort utan kostnad under studietiden. Genom praktik hos företag lär du dig att använda och fördjupa dina kunskaper.

Eskilstunas nyaste transportutbildning startade år 2010 efter att TYA - Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd (länk till TYA >>) efterfrågade utbildning av fler chaufförer. De vet att många fler lastbilschaufförer kommer gå i pension närmaste åren äv vad det finns elever som hinner ta nya körkort för att kunna ta över deras arbeten. Därför är chanserna mycket goda att få jobb direkt efter avslutad examen. Vår skola har många tidigare nöjda elever som gått direkt ut i arbete.

Förutom att köra yrkesmässigt lär du dig även att vara serviceinriktad mot både kund och personal. På vår fordonsverkstad får du dessutom kunskaper att själv kunna utföra felsöka, utföra reparationer, service, rekond och underhåll på din bil. Det sparar du mycket pengar på mot att behöva lämna in på en verkstad.


lastbil


Körkort

Många yrken idag kräver körkort och ett körkort ger dig ökade förutsättningar till ett jobb. På skolan får du kostnadsfri undervisning och körträning och möjlighet att utan kostnad ta alla de körkort ditt framtida yrke kräver. Inom inriktningen transport finns möjligheten att ta körkort och intyg för truck, personbil (B), lastbil (C), tungt släp (CE).

Fler behörigheter som ingår

Under dina studier får du också läsa in flera utökade behörigheter som är värdefulla i ett arbete efter examen. Ett exempel är ADR-intyget som gör att du kommer får behörighet att kunna frakta farligt gods. Under utbildningen får du också möjlighet att ta Yrkeskompetensbevis - ett intyg som är lagkrav för att arbeta på de flesta arbetsplatser som har med transporter att göra. Alla elever som ska handskas med en lastbil får också ta ett bakgavelintyg för att få handskas med den elektroniska lastbrygga som många lastbilar har.

Det bästa med Transport på KC

- Redan under år 1 får du möjlighet att ta truckkort, vilket ökar din chanser till sommarjobb redan första sommarlovet om du vill.

- Skolan utrustar dig med chaufförskläder och skyddsskor.

- Skolan ordnar med din praktikplats. Givetvis efter dina önskemål.

- Högskolebehörig. Under dina individuella val får du själv välja om du vill läsa in högskolebehörighet eller andra valbara (yrkes)kurser.

- Vi är en lite mindre skola där alla lär känna varandra och där vi har en positiv, öppen och trevlig stämning och en god studiero.

- Alla elever på skolan utrustas med egen bärbar dator.
Praktik ute hos företag

I utbildningen ingår praktik hos företag. I årskurs 1 gör du flera besök på många olika typer av transportrelaterade arbetsplatser och i årskurs två och tre är du på praktik där du får pröva dina kunskaper och att övningsköra redan innan ditt körkort är klart. Skolan samarbetar med många olika åkerier och transportföretag. Vi vill hjälpa dig att skapa många bra kontakter för ditt framtida yrkesval och ge dig inblick och kunskaper inom den senaste tekniken.

Kontakt

Om du har frågor och funderingar om Fordon- och transportprogrammet, vill komma på besök eller vill veta hur det är att studera hos oss är du välkommen att kontakta vår programansvarig på transport: Tomas Forsman på tel 016-14 74 70, 076-721 00 30 eller via mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Godshantering

Fordons- och transportprogrammet - inriktning Godshantering


Ett av de yrken där det just nu efterfrågas utbildad personal är inom godshantering, eller logistik som det också ofta benämns.

På transportprogrammets inriktning Godshantering får du en bred utbildning och kunskaper för att direkt efter examen kunna gå ut i arbete. Här får du lära dig om hantering och framförande av truckar och andra godsfraktande maskiner, lagerhantering, godsmärkning, fraktdokument, tekniska administreringsverktyg, utvecklade förmågor i att använda lastsäkrings- och lyftutrustning samt en god förmåga att arbeta miljömässigt och kvalitetsmässigt.

Möjligheterna till arbete efter gymnasiet är goda.

 

Yrken inom godshantering/logistik

Några exempel på yrken inom området:

Lagerchef, truckförare, logistiker, lagerarbetare, logistikchef, plockare, paketerare, gruppledare, terminalarbetare, dataadministratör, logistiksamordnare, kombiterminalsarbetare, hamnarbetare, åkeriarbetare, transportledare, packmästare, skyddsombud, trafikplanerare, speditör mfl.

Exempel på kurser inom programmet

Godshantering, 100p
Hantering av varor och gods, 200p
Lastbärare, 200p
Maskinell godshantering, 200p
Tunga arbetsmaskiner, 200p


Länk till Skolverkets information om Godshantering

Info om godshantering på skolverket.se >>

 

Varför välja Godshantering på KC?

Vill du satsa på en utbildning som ger jobb direkt efteråt, eller vill du efteråt läsa vidare på högskola, så är Godshantering ett bra gymnasieval.

- Truckkort redan i år 1. Det ökar dina chanser till ett sommarjobb redan första sommarlovet för den som vill.

- Skolan förser dig med yrkesmässiga kläder, skyddsskor.

- Skolan ordnar med din praktikplats.

- Högskolebehörighet. Under dina individuella val får du själv välja om du vill läsa in högskolebehörighet eller andra valbara (yrkes)kurser.

- Vi är en lite mindre skola där alla lär känna varandra och där vi har en positiv, öppen och trevlig stämning och en god studiero.

- Alla elever på skolan utrustas med egen bärbar dator.

Praktik hos företag

I utbildningen ingår praktik hos företag.

I årskurs ett gör du flera besök på många olika typer av arbetsplatser och i årskurs två och tre är du på praktik där du får pröva dina kunskaper. Skolan samarbetar med de flesta av de största aktörerna i och runtomkring Eskilstuna och grannkommunerna.

Vi vill hjälpa dig att skapa många bra kontakter för ditt framtida yrkesval och ge dig inblick och kunskaper inom den senaste tekniken. Praktiken gör att du får ett bra kontaktnät när du ska söka arbete, en bra merit för ditt CV, erfarenhet samt framför allt en bra ingång och chans till sommarjobb eller arbete redan under eller direkt efter studierna.


Kontakt

Om du har frågor och funderingar, vill komma på besök eller vill veta hur det är att studera hos oss är du välkommen att kontakta vår programansvarig: Tomas Forsman på tel 016-14 74 70, 076-721 00 30 eller via e-post: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Segergesten som stjälpte svenskläraren

Eskilstuna När eleverna och lärarna på Kunskapscompaniet firar läsårsslut går det undan.
Under förmiddagen arrangerade de ett lika prestige- som fartfyllt lådbilsrally.

Läs mer på ekuriren.se
 

Gymnasial lärlingsutbildning

Nu kan vi erbjuda våra gymnasieprogram som lärlingsutbildning. Det innebär att minst halva din utbildning sker på en eller flera arbetsplatser. Du får samma kunskaper som de elever som läser yrkesprogrammet i skolan. Lärlingsutbildningen innebär alltså inte att du går en annan utbildning, utan enbart att du lär dig i en annan miljö och på ett annat sätt.

På skolan läser du de gymnasiegemensamma ämnena och eventuellt vissa delar av yrkesämnena som du behöver.

I dagsläget kan du välja lärlingsupplägget för byggprogrammet.

Lär dig på en arbetsplats

Att vara lärling innebär en möjlighet att lära sig ett yrke genom att kombinera arbete på en arbetsplats med studier i skolan. Den största skillnaden mellan en gymnasial lärlingsutbildning och skolförlagd gymnasial yrkesutbildning är att du, som lärling, är en del av ett arbetslag på en arbetsplats. Det skrivs ett utbildningskontrakt för varje elev och arbetsplats inom den gymnasiala lärlingsutbildningen och det är något som vi som skola ansvarar för.

På arbetsplatsen gör du det mesta av din yrkesutbildning och din yrkeslärare på Kunskapscompaniet har nära kontakt med din handledare på arbetsplatsen. Tillsammans utformar ni din utbildning på bästa sätt. Under din studietid har du en fot i arbetslivet och en i skolan vilket innebär att du både får en yrkesexamen från gymnasieskolan och kontakter inom arbetslivet. När du tar studenten har du fått kontakt med arbetslivet vilket kan ge dig en bra start i ditt kommande yrkesliv.

Samma möjligheter och samma examen

Utbildningen är helt likvärdig med den skolförlagda gymnasiala yrkesutbildningen och leder till samma yrkesexamen. Du läser samma ämnesplaner och lärlingsupplägget kan börja första, andra eller tredje läsåret.

Du som går en lärlingsutbildning har även samma rätt att läsa in grundläggande högskolebehörighet under din utbildning.

Lärlingsersättning

Du som går lärlingsutbildning i gymnasieskolan kan söka lärlingsersättning hos Centrala studiestödsnämnden (CSN). Det är ett bidrag på upp till 1 000 kr/månad som du kan få när du är lärling på en arbetsplats.

Lärlingsersättning (CSN) >>

Även lärlingsföretaget får bidrag/ersättning för de elever som företaget ansvarar för samt för handledare som genomfört handledarutbildning.


Mer information

Kontakta oss gärna så berättar vi mer:

Peter Axelsson, rektor Kunskapscompaniet Gymnasium, tel 076-723 21 80,
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Du kan också läsa mer på skolverkets hemsida, den hittar du här:

Skolverket >>

Rutin för klagomålshantering

 

Det här gäller om du som elev eller vårdnadshavare har klagomål på utbildningen.

Våra rutiner för att ta emot och utreda klagomål på utbildningen utgörs av två steg varav det första stegen är att klagomålet utreds på skolnivå och det andra på huvudmannanivå. Kunskapscompaniet Gymnasium vill ta del av synpunkter, förslag och klagomål på vår verksamhet och våra utbildningar. Materialet är en viktig del i skolans kontinuerliga uppföljnings- och utvecklingsarbete.

Klagomål till skolan

Principen är att klagomålet ska utredas och åtgärdas på den nivå det gäller. Eleverna och vårdnadshavare informeras om rutinerna i samband med introduktionsperioden vid läsårsstart och på föräldramöten. Rutinen samt blankett för klagomål finns även i SchoolSoft.

Så här kan du lämna dina synpunkter/klagomål:
1. Till berörd personal
2. Till rektor för skolan

För att vi ska kunna behandla/besvara synpunkter och klagomål är det
nödvändigt att det görs skriftligen. Om du vill framföra synpunkter/klagomål
till personal eller skolledning går det bra att använda blanketten på Schoolsoft
eller Kunskapscompaniet Gymnasiums hemsida. Klagomålet ska lämnas via mail eller postburet brev till skolans adress. I undantagsfall kan även klagomålet dokumenteras skriftligt av den i personalen som tar emot klagomålet. Det skriftliga klagomålet lämnas alltid vidare till rektor för fortsatt handläggning.

En bekräftelse på att rektorn tagit emot klagomålet samt uppgift om handläggningstid skickas till dig inom tre dygn (vardagar) från det att rektorn tagit emot klagomålet. Utgångspunkten är att handläggningen sker skyndsamt.

Alla skriftliga synpunkter som inkommer till skolan registreras och sammanställs som en del i skolans systematiska kvalitetsarbete. Eventuell sekretess beaktas.

Önskar du som anmälare ett personligt svar måste kontaktuppgifterna fyllas i. När klagomålet är utrett får du ett skriftligt besked skickat till dig på hur situationen har lösts. I beskedet som sänds till dig ges information om hur du kan gå vidare om du upplever att situationen kvarstår. Då uppmanas du att skriftligen vända dig till huvudmannen (se information nedan). Utgångspunkten ska emellertid vara att varje situation ska redas ut och lösas så att du inte behöver gå vidare.

Brister som framkommer i utbildningen genom klagomål åtgärdas alltid.

Klagomål till huvudmannen

Om du som elev/vårdnadshavare upplever att klagomålet inte lett till förbättring och att situationen kvarstår eller om man har synpunkter på rektorns hantering av en viss fråga skall du kontakta huvudmannen. Då behöver du på nytt lämna ett klagomål där du beskriver situationen.

Klagomålet ska sändas till Kunskapscompaniets VD Lars Ollson, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. alternativt via brev till Kunskapscompaniet AB, Att: Lars Ollson, Köpmangatan 1, 633 56 Eskilstuna.

Ditt klagomål bekräftas av Kunskapscompaniet inom tre dygn (vardagar), med en uppskattning om handläggningstid utifrån ärendets karaktär. Utgångspunkten är att det ska ske skyndsamt.

Därefter utreds ärendet av huvudmannen. Om utredningen fordrar ytterligare information från dig som klagat eller rektor, lärare, klassföreståndare på skolan tas kontakt med den/dem ärendet berör. När ärendet är utrett fattar huvudmannen ett beslut, som skickas till dig som elev/vårdnadshavare med uppgifter om hur du kan gå vidare om klagomålet kvarstår. Utgångspunkten är emellertid att varje situation ska redas ut och lösas så att du inte behöver gå vidare.

Brister som framkommer i utbildningen genom klagomål åtgärdas alltid.

NYA STARTER !

Sök till våra populära yrkesutbildningar i Eskilstuna: Bygg, CNC/Svets, Lager, Tågteknik,
Butik lärling och Transport.

Ansökningsperiod: 1 - 22 augusti. Start 1 oktober.
Ansök på https://eskilstuna.alvis.gotit.se/student

 

Sök till våra populära yrkesutbildningar i Västerås: Bygg och Tågteknik.

Ansökningsperiod: 14 juni-9 aug. Start 15 okt
Ansök på https://vasteras.alvis.gotit.se/student

rubrik bygg
Inom området bygg och anläggning kan du utbilda dig inom ett antal olika inriktningar, både som vuxen och gymnasieungdom.

Läs mer >

 

rubrik industri
Du kan utbilda dig inom verkstadsteknik, CNC, svets och Cad/Cam hos oss. Du kan även vidareutbilda dig inom verktygsteknik och industriell mätteknik.

Läs mer >>


Du kan läsa till yrkesförare inom lastbil, buss eller taxi. Vi erbjuder även utbildning inom lager och distribution.

Läs mer >>

 

 Utbildningen är yrkesförberedande och du kan söka lärlingsjobb diekt efter utbildningen.

Läs mer >>


Inom tågområdet kan du utbilda dig både som vuxen och gymnasieungdom och det finns ett antal olika inriktningar.

Läs mer >>

 


Rätt utbildning för dig som vill arbeta med lager och logistik på företag eller i större terminaler.

Läs mer >>


Lärlingsutbildning! Fördjupa dina kunskaper på en arbetsplats och få dig stora möjligheter att jobba inom butik och handel.

Läs mer >>

 

 

 

Välj menyn "våra utbildningar" för att se flera utbildningar som kan leda dig till ett jobb.