VVS - montör

VVS - montör, gymnasial vuxenutbildning

I ditt framtida arbete som VVS-montör kan du jobba bland annat med installation av värmepumpar, solvärme, varmvattenberedare, element och badrum.


Utbildningen är yrkesförberedande och du kan direkt söka lärlingsjobb.

 

En utbildning till VVS-montör ger dig stora möjligheter till jobb. Vi jobbar nära VVS-branschen och du får en utbildning som följer branschens krav. Teori och praktik varvas och många får jobb direkt efter utbildningen.

 

Du studerar utifrån din individuella studieplan. Teoriundervisningen varvas med praktik. Utbildningens innehåll bygger på skolverkets nationella gymnasieprogram.

 

Utbildningstiden är individuell, men har en rikttid på 52 veckor.
Om du har tidigare kunskaper inom yrkesområdet kan vi genom validering korta ner utbildningstiden.

 

Förkunskaper: Godkänt betyg i grundläggande svenska/svenska som andraspråk och grundläggande matematik.

 

 

VVS utbildning i Eskilstuna >>

 

Butik och handel

 

Butik och handel - lärlingsutbildning, gymnasial vuxenutbildning

En förstklassig lärlingsutbildning som ger dig stora möjligheter till arbete efter utbildningen.

Genom en stark anknytning till handelsplatsen Tunapark och cityhandeln i Eskilstuna skapas bästa förutsättningar för en träffsäker utbildning som leder direkt till arbete.

 

Studieupplägg

Du studerar utifrån din individuella studieplan som upprättats under orienteringskursen.

Utbildningen ger dig grundläggande yrkeskunskap, ökad arbetslivserfarenhet och du ges även möjlighet att redan under utbildningen utveckla och fördjupa dina kunskaper på en arbetsplats, under en handledares ledning.

Yrkesinriktade kurser genomförs kontinuerligt under utbildningstiden och lärlingsupplägget innebär att 80 % av utbildningen genomförs som företagsförlagd praktik.

Efter utbildningen har du grundläggande kunskaper inom handel och administration. Du kan arbeta inom yrkesområden som försäljning, inköp, kundservice och säljadministration, du har också en ökad förståelse för logistik, varuflöden, marknadsföring, produktkunskap, branschkunskap, företagande och affärsutveckling i olika former.

Kursort

Eskilstuna

 

Kurslängd

Utbildningstiden är individuell men har en rikttid på 30 veckor.

 

Förkunskaper

Godkänt betyg i grundläggande svenska/svenska som andraspråk och grundläggande matematik.

Utbildningen kräver också att du har ett engagemang, motivation och kan ta eget ansvar.

 

Ansökan och mer info

Utbildningen genomförs på uppdrag av vuxenutbildningen i Eskilstuna kommun. Du ansöker till vuxenutbildningen via webbsansökan på www.eskilstuna.se.

Kontakta oss gärna om du vill veta mer.
Utbildningsansvarig är Lars Ollson, 070-104 20 71, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

 

Butik och handel i Eskilstuna >>

 

 

Tågteknisk utbildning

 

Servicetekniker - Tåg, kommunal vuxenutbildning

Pricksäker utbildning för dig med teknikintresse och höga ambitioner. Den ger dig en kompetensprofil som matchar branschens efterfrågan. Kunskapscompaniet gymnasieutbildningar följer skolverkets programstruktur. Den totala utbildningstiden innefattar 1500 poäng som motsvarar ca 1,5 års utbildning.

 

Järnvägssektorn i behov av tågmekaniker

Järnvägssektorn är i sin helhet under kraftfull expansion och i behov av kompetenta tågmekaniker. Branschen har behov av mekaniker som praktiskt kan omsätta sin kompetens på fältet med förståelse för samspelet mellan olika trafikslag, fordon och infrastruktur.
Efterfrågan på tågutbildade medarbetare med intresse och förmåga att få olika system och miljöer att fungera tillsammans är stor och tillgången är mycket begränsad. Nu satsar Västerås vuxenutbildningscenter på gymnasial tågutbildning för att tillgodose och tillfredsställa rådande och kommande behov på marknaden.

 

Mest efterfrågade kompetenser enligt järnvägsbranschen

Drift och underhållsteknik
Pneumatiska och mekaniska konstruktioner
Faktainsamling och analys
Yrkesmatematik
Industriella mätutrustningar och mätteknik
Styrteknik och programkonstruktion
Elmaskiner, maskinkomponenter och motorstyrning
Systemteknik, fordon och bana
Elektroniska utrustningar

 

Arbete i anslutning till din examination

Under utbildningen få du kontakt med arbetsgivare som behöver dig och dina kunskaper.
Kunskapscompaniet samarbetar med stora och små järnvägsbolag för att stimulera den stora efterfrågan som finns på medarbetare med kunskap inom modern tågteknik.

 

Förkunskaper

Du behöver ha minst grundskolenivå för att påbörja din utbildning inom tågteknik.
Du ansöker själv till kommunen, som tar beslut om du är antagen eller inte. Du kan söka studiemedel från CSN för att finansiera din studietid.

 

Ansökan och mer info

Västerås - Studieplaneringar görs via studie- och yrkesvägledare på VUC. Ansökan görs till Vuxenutbildningscentrum (VUC) på följande adress: Västerås Stad, Vuxenutbildningscentrum, 721 87 Västerås. Betygskopior bifogas ansökan. För frågor om ansökan och antagning ring VUC på 021 – 39 17 45.

 

Läs mer om Tågtekniska utbildningen i Västerås >>

 

 

Eskilstuna - Utbildningen genomförs på uppdrag av vuxenutbildningen i Eskilstuna kommun. Du ansöker till vuxenutbildningen via webbansökan på www.eskilstuna.se. För deltagare från andra kommuner än Västerås - ta med registrerad ansökan till din hemkommuns vuxenutbildning.

Läs mer om Tågtekniska utbildningen i Eskilstuna >>

 

 

Kontakta oss på Kunskapscompaniet om du vill veta mer om utbildningens innehåll.
Peder Hellberg tel 070-100 96 94, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , www.kunskapscompaniet.se

 

 

TrippelA


trippela

Kunskapscompaniet AB har varit
AAA-ratade
sedan 2006
- en rating som endast 2,3% av
S
veriges företag har, enligt Bisnode.

Trippel-A ratingen från Bisnode är Sveriges
mest välkända kreditrating
system.

Din framtid - ditt val

bildstodochmatchningvagskylt


Letar du nytt jobb? Eller är du sugen på att utbilda dig men behöver ett bollplank på vägen dit? På Kunskapscompaniet får du stöd av engagerade och erfarna handledare (coacher), som vägleder och matchar dig mot arbete eller utbildning.

Vi guidar dig mot ditt mål!

Ge oss din tid - vi lovar dig vårt fulla engagemang

Vi vet att alla människor är unika. Därför vet vi också hur viktigt det är att utgå ifrån dig, din situation och dina behov. Vi börjar med att kartlägga ditt nuläge - vilka är dina mål och vad behöver du för att nå dem? Du träffar din handledare i enskilt samtal en gång per vecka, tillsammans planerar ni in aktiviteter som passar dig. Det ökar möjligheterna att snabbare få ett arbete.

Är du osäker på vad du vill jobba med?

Våra handledare stödjer dig i din utveckling. Genom att du får tillgång till vår stora kunskap om arbetsmarknaden, olika branscher och yrken kan du få stöd i att matcha dina personliga egenskaper, behov och mål mot ett yrke eller en utbildning. Vi har stor erfarenhet av studie- och yrkesvägledning.

Du får kontakter med arbetsgivare och företag

Vägen till ett jobb går ofta genom kontakter eller via en praktikplats. Vi är vana att arbeta tillsammans med de lokala företagen och har ett stort nätverk. Alla våra handledare har lång erfarenhet av matchning, praktik och uppsökande jobbjakt.

För vem är Stöd och Matchning?

Tjänsten Stöd och matchning är till för dig som är arbetssökande och inskriven på Arbetsförmedlingen.

Om Stöd och Matchning

Det här ingår:

En personlig handledare och motiverande samtal

Stöd med CV och ansökningshandlingar

Workshops/föreläsningar inom området arbetsmarknad

Förberedelser inför möten med arbetsgivare

Utbildningsinformation

Möjlighet till studiebesök och praktik

Språk- och datastöd

 

Hur ansöker jag om Stöd & Matchning?

Kontakta din handläggare på Arbetsförmedlingen och berätta att du vill ta del av Kunskapscompaniets Stöd- och matchningstjänst.

 

Hur får jag veta mer?

Kontaktuppgifter och adress till de orter vi erbjuder Stöd & matchning på hittar du här nedanför.

knapp ladda ner

NYA STARTER !

Sök till våra populära yrkesutbildningar i Eskilstuna: Bygg, CNC/Svets, Lager, Tågteknik,
Butik lärling och Transport.

Ansökningsperiod: 1 - 22 augusti. Start 1 oktober.
Ansök på https://eskilstuna.alvis.gotit.se/student

 

Sök till våra populära yrkesutbildningar i Västerås: Bygg och Tågteknik.

Ansökningsperiod: 14 juni-9 aug. Start 15 okt
Ansök på https://vasteras.alvis.gotit.se/student

rubrik bygg
Inom området bygg och anläggning kan du utbilda dig inom ett antal olika inriktningar, både som vuxen och gymnasieungdom.

Läs mer >

 

rubrik industri
Du kan utbilda dig inom verkstadsteknik, CNC, svets och Cad/Cam hos oss. Du kan även vidareutbilda dig inom verktygsteknik och industriell mätteknik.

Läs mer >>


Du kan läsa till yrkesförare inom lastbil, buss eller taxi. Vi erbjuder även utbildning inom lager och distribution.

Läs mer >>

 

 Utbildningen är yrkesförberedande och du kan söka lärlingsjobb diekt efter utbildningen.

Läs mer >>


Inom tågområdet kan du utbilda dig både som vuxen och gymnasieungdom och det finns ett antal olika inriktningar.

Läs mer >>

 


Rätt utbildning för dig som vill arbeta med lager och logistik på företag eller i större terminaler.

Läs mer >>


Lärlingsutbildning! Fördjupa dina kunskaper på en arbetsplats och få dig stora möjligheter att jobba inom butik och handel.

Läs mer >>

 

 

 

Välj menyn "våra utbildningar" för att se flera utbildningar som kan leda dig till ett jobb.