Utbildningsformer


Vad betyder våra utbildningsformer?

Undrar du vad som menas med gymnasial vuxenutbildning? Hur ansöker man till en arbetsmarknadsutbildning? Och vad vi menar med företagsanpassad utbildning? Här reder vi ut begreppen.


Arbetsmarknadsutbildning innebär…

… att Arbetsförmedlingen har upphandlat en utbildning, som vi genomför åt och i samarbete med dem. För att gå utbildningen måste du vara arbetssökande och inskriven på Arbetsförmedlingen. Du anmäler intresse till handläggaren på Arbetsförmedlingen som anvisar dig som deltagare till oss, du blir kallad till kursen/aktiviteten antingen av Arbetsförmedlingen eller direkt av oss. I de flesta fall får du aktivitetsstöd från försäkringskassan under utbildningen.

Om du vill veta mer om vad som gäller för dig som är arbetssökande finns information att hämta på Arbetsförmedlingens hemsida (länk till annan sida)>>


Gymnasial vuxenutbildning innebär…

… att kommunen har upphandlat en utbildning som vi levererar. Kursinnehållet följer Skolverkets kursplaner och kurserna är betygsberättigande. Du söker till utbildningen direkt till kommunen där du bor, oavsett på vilken ort utbildningen genomförs. Den avdelning inom kommunen som ansvarar för gymnasial vuxenutbildning kan ha olika namn i olika kommuner men alla har studie- och yrkesvägledare, som hjälper till med frågor om utbildningarna och ansökningsförfarandet.

För att få söka gymnasial vuxenutbildning ska du ha fyllt 20 år, om du är yngre hänvisas du till den vanliga gymnasieskolan. Du ansöker själv till kommunen, som tar beslut om du är antagen eller inte. Du kan söka studiemedel från CSN för att finansiera din studietid.

Mer information hittar du på din hemkommuns hemsida, sök efter vuxenutbildning.


Gymnasium – friskola innebär…

… att du som är under 20 år kan söka till ett av våra gymnasieprogram på samma sätt som du gör till en kommunal gymnasieskola (du måste påbörja utbildningen inom det år som du fyller 19, i annat fall hänvisas du att söka gymnasial vuxenutbildning). Vi följer de regelverk och de riktlinjer som bestämts av Skolverket och som gäller för alla gymnasieskolor.

Om du fortfarande går i grundskolan söker du gymnasieprogram via webben, din studie- och yrkesvägledare på skolan kan ge dig information om hur det går till. Du som söker på annat sätt skickar in en ansökningsblankett till din hemkommun, kontakta kommunens studie- och yrkesvägledare för mer information.


Yrkeshögskoleutbildning innebär…

… att vi genomför en yrkesutbildning på uppdrag av myndigheten för yrkeshögskolan, som ansvarar för eftergymnasial yrkesutbildning utanför högskolan. En Yrkeshögskoleutbildning tas fram utifrån ett reellt behov på arbetsmarknaden och kombinerar teori med arbetslivsanknutet lärande i form av LIA (lärande i arbete). I genomsnitt är cirka en tredjedel av utbildningen företagsförlagd.

Varje skola ansvarar själv för antagningen av studenter till utbildningarna. Vill du läsa någon av Kunskapscompaniets Yrkeshögskoleutbildningar ansöker du direkt till oss, ansökningsblankett och information om kurstarter för respektive utbildning hittar du på vår hemsida. Våra yrkeshögskoleutbildningar är studiemedelsberättigande och du ansöker själv om studiemedel hos CSN.

Läs mer om yrkeshögskoleutbildningar på Myndigheten för yrkeshögskolans hemsida (länk till annan sida)>>


Företagsanpassad utbildning innebär…

… att vi helt fritt kommer överens med kunden om hur utbildningen ska genomföras, vad den ska innehålla, när och var undervisningen ska ske, genom diskussion och offertförfarande. Du som är kund är i de flesta fall ett företag eller en organisation, men givetvis är det även fritt fram för privatpersoner att köpa utbildning av oss.

Om du är intresserad av en kundanpassad utbildning är du välkommen att höra av dig till en av våra kontaktpersoner:

Byggutbildning
Carl-Henrik Lavén, tel 016-14 74 70, 070-762 03 23 eller This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lager och logistik
Lars Ollson, tel 016-14 74 70, 070-104 20 71,  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Industri - CNC/Verkstad
Lars-Olof Flodqvist, tel 070-763 05 85 eller This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Industri - Svets
Mariana Hjelting, tel 070-746 10 61 eller This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Data
Per Lyckholm, tel 070-630 58 13 eller This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Övriga områden
Lars Ollson, tel 016-14 74 70, 070-104 20 71, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

NYA STARTER!

Sök till våra populära yrkesutbildningar: Bygg, CNC/Svets, Lager och Transport.
Ansökningsperiod: 1 - 22 augusti (start den 1 oktober) 
Ansök på https://eskilstuna.alvis.gotit.se/student

rubrik bygg
Inom området bygg och anläggning kan du utbilda dig inom ett antal olika inriktningar, både som vuxen och gymnasieungdom.

Läs mer >

 

rubrik industri
Du kan utbilda dig inom verkstadsteknik, CNC, svets och Cad/Cam hos oss. Du kan även vidareutbilda dig inom verktygsteknik och industriell mätteknik.

Läs mer >>


Du kan läsa till yrkesförare inom lastbil, buss eller taxi. Vi erbjuder även utbildning inom lager och distribution.

Läs mer >>

 

 Utbildningen är yrkesförberedande och du kan söka lärlingsjobb diekt efter utbildningen.

Läs mer >>


Inom tågområdet kan du utbilda dig både som vuxen och gymnasieungdom och det finns ett antal olika inriktningar.

Läs mer >>

 


Rätt utbildning för dig som vill arbeta med lager och logistik på företag eller i större terminaler.

Läs mer >>


Lärlingsutbildning! Fördjupa dina kunskaper på en arbetsplats och få dig stora möjligheter att jobba inom butik och handel.

Läs mer >>

 

 

 

Välj menyn "våra utbildningar" för att se flera utbildningar som kan leda dig till ett jobb.