05 mars 2013

9 av 10 får jobb efter YH-utbildning

YH-myndigheten har kommit ut med ny statistik som visar att 9 av 10 studenter som läste en yrkeshögskoleutbildning under 2011 hade ett arbete på hösten 2012, detta trots lågkonjuktur. De konstaterar också att en majoritet av dessa, 6 av 10, arbetade inom ett område som helt eller till största delen överenstämmer med utbildningen.

Matchningen av beviljade utbildningar mot arbetsmarknadens behov och styrkan med LIA, alltså företagsförlagd utbildning, är några av framgångsfaktorerna.

Undersökningen visar också att en stor majoritet av studenterna är nöjda med sin utbildning.

Läs mer på YH-myndighetens hemsida, där du också kan hitta hela rapporten >>

04 mars 2013

Tullverket utbildar våra lagerstudenter

I slutet av februari fanns Anneli och Peter från Tullverket på plats i vår yrkeshögskoleutbildning Lager- och transportstyrning för att hålla en två dagar lång översiktskurs för studenterna. Kunskaper i Tullhantering är en viktig del i logistikerns kunskapsportfölj.

 

04 februari 2013

Kc startar fler YH utbildningar

YH-myndigheten har gett KC förtroendet till två nya utbildningsstarter för yrkeshögskoleutbildningen inom Verktygsteknik.

Det är en bred utbildning, som ger dig möjlighet att bland annat ta efterfrågade jobb som verktygsmakare.

Första starten blir i september 2013, nästa planerade start september 2014.

Läs mer om utbildningen och hur du ansöker här:

Utbildning till verktygsmakare

 

08 november 2012

Yh4 en vanlig dag på utbildningen


I utbildnimgen ingår teori och praktik på samtliga trucktyper A1-4 B1-4 samt ansvar och säkerhet. utbildngen sker hos Björn Hernblad Truckförarproffset i lokalerna i Skogstorp

 

 

 

05 juni 2012

Examen för YH Lager och Logistik

I förra veckan avslutade ett glatt gäng sina studier på yrkeshögskoleutbildningen Kvalificerad Lager & transportstyrning. Efter att ha presenterat sina examensarbeten under fyra intensiva dagar firade studenterna tillsammans med lärare och representanter för branschen med en examenslunch på Pilkrog.

Studenterna tilldelades sina examensbevis av Anders Krantz, ordförande i utbildningens ledningsgrupp. Lars Ollson, VD på Kunskapscompaniet, delade ut stipendium till bästa studiekamrat och Kommunalrådet Johan Nilsson delade ut Eskilstuna Logistik nätverksstipendium till två studenter för bästa studieresultat.

yh2 lager kollage