Naturbruk – inriktning trädgård

Länk till Kursplan >>

 

Odling och återvinnig för hälsa och miljö

Miljöperspektivet är genomgående i vårt program Naturbruk som utbildar dig att jobba med odling och återvinning.

 

I början lär vi oss hur vi ekologiskt odlar samt skapar trädgårdar och parker som både är vackra men som också är bra för vår hälsa. Givetvis kommer närodlat och ekologiskt odlad ha bärande innehåll. Samtidigt som vi lär hur vi odlar och skapar bästa miljöer kommer vi också att lära hur vi tar tillvara på vår natur, växter mm för att skapa återvinning och ett klimatsmart kretslopp.
 

Stora delar av utbildningen kommer att vara praktisk inriktad och vi kommer både att skapa och odla men även få kunskaper om ta till vara och återvinna. Dessa kunskaper gör att dina möjligheter att få ett jobb inom odling, trädgård eller återvinning är mycket goda.

 

I utbildningen ligger också en del moment där man får lära sig att köra och sköta olika maskiner och redskap. Men även de allmänna ämnena är viktiga och den som väljer plugga in högskolebehörighet öppnar sig ett stort urval högskoleprogram. Både inom trädgård, odling, återvinning men också mot samhällsbyggnad, hälsa och arkitektur och design.

 

 

Förutom de praktiska moment och praktik på företag kommer vi också att knyta nya intressanta forskningsprojekt till oss genom samarbete med återvinningsbranschen och lokala högskolor. Det kan gälla ekologisk odling i vår närmiljö på olika sätt, få fram nya produkter från återvunnet material och skapa kretslopp i små och större projekt.

Skolorna är centralt belägna både i Eskilstuna och Västerås, på Köpmangatan respektive Stora gatan. Vi kommer att jobba med en del odlingsprojekt i stadsmiljö men kommer också nyttja kommunerna återvinningscentraler och närliggande växthus och jordbruk som nås med cykel eller kommunala bussar.

 

Praktik på företag

Utbildningen är praktisk upplagd. Men för att du skall kunna pröva dina kunskaper och få än mer praktisk tillämpning ingår praktik hos företag i åk 2 och 3. Denna praktik ger dig också viktiga kunskaper om hur olika arbetsplatser och företag fungerar och hur de jobbar. Erfarenhet från våra andra program är att många av våra elever också skapar kommande jobbmöjligheter genom sin praktik.

 

Extra behörigheter

Beroende på dina inriktningsval i åk två och tre kommer du få möjligheter till olika certifikat och eller licenser på redskap och maskiner. Ett exempel på detta är traktorkort.

 

Kontakt

Om du har frågor och funderingar om Naturprogrammet inriktning Trägård eller om hur det är att studera hos oss är du välkommen att kontakta: Peter Axelsson på tel 016-14 74 70, 076-723 21 80 eller This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.