Gymnasial lärlingsutbildning

Nu kan vi erbjuda våra gymnasieprogram som lärlingsutbildning. Det innebär att minst halva din utbildning sker på en eller flera arbetsplatser. Du får samma kunskaper som de elever som läser yrkesprogrammet i skolan. Lärlingsutbildningen innebär alltså inte att du går en annan utbildning, utan enbart att du lär dig i en annan miljö och på ett annat sätt.

På skolan läser du de gymnasiegemensamma ämnena och eventuellt vissa delar av yrkesämnena som du behöver.

I dagsläget kan du välja lärlingsupplägget för byggprogrammet.

Lär dig på en arbetsplats

Att vara lärling innebär en möjlighet att lära sig ett yrke genom att kombinera arbete på en arbetsplats med studier i skolan. Den största skillnaden mellan en gymnasial lärlingsutbildning och skolförlagd gymnasial yrkesutbildning är att du, som lärling, är en del av ett arbetslag på en arbetsplats. Det skrivs ett utbildningskontrakt för varje elev och arbetsplats inom den gymnasiala lärlingsutbildningen och det är något som vi som skola ansvarar för.

På arbetsplatsen gör du det mesta av din yrkesutbildning och din yrkeslärare på Kunskapscompaniet har nära kontakt med din handledare på arbetsplatsen. Tillsammans utformar ni din utbildning på bästa sätt. Under din studietid har du en fot i arbetslivet och en i skolan vilket innebär att du både får en yrkesexamen från gymnasieskolan och kontakter inom arbetslivet. När du tar studenten har du fått kontakt med arbetslivet vilket kan ge dig en bra start i ditt kommande yrkesliv.

Samma möjligheter och samma examen

Utbildningen är helt likvärdig med den skolförlagda gymnasiala yrkesutbildningen och leder till samma yrkesexamen. Du läser samma ämnesplaner och lärlingsupplägget kan börja första, andra eller tredje läsåret.

Du som går en lärlingsutbildning har även samma rätt att läsa in grundläggande högskolebehörighet under din utbildning.

Lärlingsersättning

Du som går lärlingsutbildning i gymnasieskolan kan söka lärlingsersättning hos Centrala studiestödsnämnden (CSN). Det är ett bidrag på upp till 1 000 kr/månad som du kan få när du är lärling på en arbetsplats.

Lärlingsersättning (CSN) >>

Även lärlingsföretaget får bidrag/ersättning för de elever som företaget ansvarar för samt för handledare som genomfört handledarutbildning.


Mer information

Kontakta oss gärna så berättar vi mer:

Peter Axelsson, rektor Kunskapscompaniet Gymnasium, tel 076-723 21 80,
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Du kan också läsa mer på skolverkets hemsida, den hittar du här:

Skolverket >>