FAQ - Frequently Asked Questions

 


Här hittar du svaren på några vanliga frågor om Kunskapscompaniets Gymnasium. Har du en fråga angående gymnasiet eller våra program som du inte hittar här? Maila oss på This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

 
Varför ska jag välja Kunskapscompaniet?

På Kunskapscompaniet garanterar vi att du får en bra utbildning, av kompetenta och engagerade lärare. Vi är den lite mindre skolan där alla elever blir sedda. Vi har mycket goda branschkontakter och samarbetar med lokala företag inom bygg- och fordonsbranschen. Efter avslutad utbildning är målet att du ska vara redo för en anställning.

 

 

Får man komma på besök?

Absolut! Håll utkik efter de dagar under året vi arrangerar Öppet hus. Om inte det passar kan du ringa 016-14 74 70 eller maila till This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , så arrangerar vi ett enskilt möte.

 

 

Vilka andra vuxna förutom lärarna kan man träffa på hos er?

Vi har naturligtvis både skolsköterska och kurator kopplad till skolan. De elever som behöver stöd och information från Studie- och yrkesrådgivare kommer även kunna få det. Sussie kommer servera lunch på skolans restaurang som erbjuder både hälsosam och varierande mat.

 

 

Hur mycket teori respektive praktik blir det under utbildningen?

Under det första året på Bygg- och anläggningsprogrammet varvas teoristudier med byggpraktik inne i skolans välutrustade bygghall. Under år två och tre varvas sedan två veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL) på ett byggföretag, med två veckors teoristudier inne på skolan.
På Fordons- och transportprogrammet ingår 15 veckors APL, fördelat över alla tre utbildningsåren.

 

 

Vem fixar så man får en praktikplats?

Kunskapscompaniet ansvarar för att alla får praktikplats (APU) med arbetsuppgifter som överstämmer med vald yrkesinriktning.

 

 

Vad innebär det att vara bygglärling?

Efter att du tagit studenten och blir anställd som lärling ska du redovisa ett visst antal arbetade timmar innan du kan avlägga yrkesbevis. Antalet timmar som lärling beror på vilken yrkesinriktning du valt.
Branschen ger också "bonustimmar" för den som går ut med godkända betyg i alla ämnen. Du får bonustimmar för feriearbete under sommarloven.

Tiden från lärling till full yrkesbehörighet varierar alltså från mindre än ett till tre år.

 

 

Ingår det verkstadsutbildning i Transport?

Ja, en grundläggande verkstadsdel ingår även i Transport. Det är med i programmet för att du ska kunna utföra service på din egen bil.

 

 

Kan jag uppnå grundläggande behörighet till studier på högskola och universitet under utbildningen hos er?

Ja. Du som vill uppnå grundläggande högskolebehörighet kommer att få möjlighet till detta inom ramen för det individuella valet.

 

 

Varför är Naturbruksprogrammet – inriktning trädgård, en bra utbildning?

Programmet ger både yrkesexamen och möjlighet till behörighet till vidare akademiska studier. Man studera Miljö och Trädgård resp. Kretslopp och återvinning samt mot folkhälsoområdet.
Utbildningen är en säker väg till jobb som ger både yrkesexamen och behörighet till yrkeshögskolan, högskola och universitet. Går du exempelvis inriktningen Miljö – Trädgård, är chansen till arbete efter tre år på gymnasiet mycket stor.
Att kombinera teoretiska studier med praktiska moment ökar inlärningsförmågan och befäster de kunskaper och färdigheter utbildningen innehåller.

 

 

Hur kommer studierna inom Naturbruksprogrammet att bedrivas?

Utöver de gymnasiegemensamma kurser, de programgemensamma och inriktningskurserna, kommer de studerande kunna välja bland en mängd individuella fördjupningskurser inom Miljö och Trädgård resp. Kretslopp och återvinning.
Genom att befästa dina teoretiska kunskaper i praktiken blir inlärningen mer effektiv och hållbar. Vi har samarbetspartners inom trädgårdsodling, trädgårdsskötsel och anläggning så väl som inom recycling, källsortering, avfallshantering och bioenergi.


Kunskapscompaniet har satt upp ett antal kärnvärden som skall genomlysa utbildningen och färga verksamheten. Bland dessa kan nämnas; hållbart naturbruk, ekologiskt och närodlat, återvinning och bioenergi samt kommunikation och samarbete.


För att utveckla utbildningen kommer vi se till grönt IQ och klimatsmarta beslut och mångfald.
De praktiska momenten kommer ske ute på plantskolor, i växthus, och hos ett flertal av våra samarbetspartners inom odling, recycling, källsortering och avfallshantering i Eskilstuna och Västerås kommun.


Vi har skolsköterska och kurator kopplad till skolan. De elever som behöver stöd och information från Studie- och yrkesrådgivare kommer kunna få det. Lunch kommer serveras på de restauranger som vi tecknar avtal med. Dessa skall kunna erbjuda både hälsosam, ekologisk och vegetarisk mat.

 

 

Vad kan man jobba med efter Naturbruksprogrammet på gymnasieskolan?

Efter examen från inriktningen Miljö och Trädgård, får man främst jobb som trädgårdsarbetare med skötsel och underhåll av grönytor och gröna miljöer hos parkförvaltningar och företag inriktade inom trädgårdsskötsel, fastighetsskötsel, mark/trädgårdsanläggning. Man kan jobba vidare mot trädgårdsanläggnings- och trädgårdstjänstområdet med beskärning, design etc. Inom lantbruksområdet finns det jobb inom växtodling av grönsaker.


Har man gått inriktningen Återvinning och Bioenergi finns jobb som avfallstekniker, miljöarbetare eller som återvinningsarbetare. Dessutom finns chans att arbeta som energiarbetare vid bioenergiodlingar och biogasanläggningar eller som sanerare inom miljöområdet.

 

 

Vad kan man studera vidare och arbeta med som är i linje med Naturbruksprogrammet?

Efter examen kan man studera på yrkeshögskolan till Trädgårdsmästare eller Trädgårdsingenjör. Läser man in Svenska 2 och 3 samt Engelska 6, vilket vi kommer erbjuda, är det möjligt fortsätta på de högskoleprogram som kräver allmän behörighet.


Vill man läsa ett högskoleprogram som kräver Nv-behörighet, läser man in matematik 2 för att komma in på den valda utbildningen via ett års förberedande studier på det naturvetenskapliga/tekniska basåret.

Efter akademiska studier på högskola/universitet kan man arbeta som Parkförvaltare, Hortonom, Landskapsarkitekt, Lantmätare, Landskapsingenjör, Parkförvaltare, Miljö- och hälsovårdsinspektör, Biolog eller Energisystemingenjör.

Det finns även ett flertal eftergymnasiala utbildningsinriktningar inom recycling, resursåtervinning/ källsortering, avfallshantering och kretsloppsarbete.  Vidare akademiska studier kan också ske inom pedagogik, hälsa och omsorg.

 

 

Hur kommer studierna för Tågteknikutbildningen att bedrivas?

Utöver de gymnasiegemensamma kurser och programgemensamma kommer de studerande läsa programfördjupningskurser inom spårfordon. Därutöver finns ett flertal kurser för det individuella valet på 200 gymnasiepoäng som ger eleven möjlighet att bereda behörighet för högskola och universitet.
De praktiska momenten kommer ske på skolan och ute hos våra samarbetspartners inom tågteknik.
Studenten lär sig om mekanik, el, elektronik, data, underhåll, styrteknik och nätverk mm.

 

 

Vad kan man jobba med efter Tågteknikutbildningen?

Som tågmekaniker får du en grundutbildning som ger dig förutsättningar att utveckla kompetens för att arbeta inom tillverkning eller med förbyggande och avhjälpande underhåll vid någon underhållsverkstad för spårbundna fordon.
Efter utbildningen kan eleverna arbeta som tågmekaniker eller inom många andra yrken med tekniska krav. Tågutbildningen ger ett multikunnande inom industri och teknik. Du är efter examination även kvalificerad för arbete som tågmekaniker hos någon fordonsleverantör.

 

 

Finns det redan idag arbete efter Tågteknikutbildningen?

Ja. Järnvägssektorn är i sin helhet under kraftfull expansion och i behov av duktiga mekaniker/tekniker/Ingenjörer som praktiskt kan omsätta sina kompetenser i en verkstadsmiljö med förståelse för olika trafikslag, fordonssystem och infrastruktur.
Tillgången på arbetskraft med rätt teknisk bredd och djup är svårt att finna.
Tågtillverkare och underhållsleverantörer behöver multikunniga medarbetare med teoretiska kunskaper och praktiskt förmåga.
De stora fordonstillverkarna och underhållsleverantörerna visar redan innan kursslut intresse för att anställa efter examination.
Det är idag stor efterfrågan av tågkompetens i Västerås från speciellt Swedtrac och Stadler. Tillsammans behöver dessa företag nyanställa ca: 100 pers. inom 3 år.

 

 

Vad kan man studera vidare efter Tågteknikutbildningen som är i linje med utbildningen?

Tänkbara studier efter examen kan vara yrkeshögskolan för tågtekniker eller ett flertal andra tekniska utbildningar.